- Advertisement -

penningpolitik ─ tag

Latest articles

Federal Reserve lämnar Fed Funds oförändrad

STOCKHOLM (Direkt) Den amerikanska centralbanken Federal Reserve beslutade på onsdagen att lämna målet för dagslåneräntan, Fed funds, oförändrat inom intervallet 0,0-0,25 procent. Enligt Bloomberg News...

RB: Låg inflation 1995-2011 berror mest på räntesänkningar

STOCKHOLM (Direkt) Det råder ingen tvekan om att inflationen i Sverige i genomsnitt har varit lägre än Riksbankens mål under perioden 1995-2011. Mätt med...

Indiens centralbank lämnar styrränta på 8,00%

STOCKHOLM (Direkt) Indiens centralbank, RBI, lämnade på måndagen reporäntan oförändrad på 8,00 procent, medan den omvända reporäntan lämnades oförändrad på 7,00 procent. Enligt Bloomberg...

EU-Komissionen föreslår europeisk banktillysn

BRYSSEL (Direkt) EU-kommissionen lade på onsdagen fram ett förslag som gör Europeiska centralbanken till en europeisk banktillsynsmyndighet i en bankunion. Förslaget följer utkasten som tidigare har...

Riksbanken sänker reporäntan 25 punkter till 1,25%

STOCKHOLM (Direkt) Riksbanken sänker reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,25 procent (1,50). Nivån gäller till nästa penningpolitiska möte. Enligt SME Direkts enkät bland tolv...

Draghi: Har beslutat om program för obligationsköp

FRANKFURT (Direkt) ECB-rådet har beslutat att starta ett obligationsköpprogram, som syftar till att hantera störningar på obligationsmarknaden och motverk ogrundade farhågor mot euron, som...

RB: Enhällig skuggdirektion vill sänka reporäntan till 1%

STOCKHOLM (Direkt) Ledamöterna i Dagens Industris så kallade skuggdirektion är eniga om att Riksbanken bör sänka reporäntan från 1,50 procent till 1 procent. Om...

Den globala konjunkturen väntas forsätta dämpas

Stockholm (Direkt) Den globala konjunkturen dämpas och finansmarknaden i uroområdet förvärras. En stor del av beroendet för att världsekonomin inte hamnar i en recession ligger på...

Fed lämnar fed funds oförändrat

STOCKHOLM (Direkt) Den amerikanska centralbanken Federal Reserve beslutade på onsdagen att lämna målet för dagslåneräntan, Fed funds, oförändrat inom intervallet 0,0-0,25 procent. Enligt Bloomberg News enkät bland...

Urstark Krona övervärderad

STOCKHOLM (Direkt) Kronan är urstark och euron handlas till den lägsta nivån sedan år 2000. Detta beror på Riksbankens relativt strama penningpolitik, en hyfsad...

Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad

STOCKHOLM (Direkt) Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad på 1,50 procent. Nivån gäller till nästa penningpolitiska möte. Enligt SME Direkts enkät bland 15 analytiker räknade 13 med...

"Ljummen" i USA, förhöjda nedåtrisker

STOCKHOLM (Direkt) Återhämtningen i den amerikanska ekonomin är fortsatt "ljummen", och nedåtriskerna är förhöjda till följd av spänningarna i euroområdet och osäkerhet om den...

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_imgspot_img