Federal Reserve lämnar Fed Funds oförändrad

STOCKHOLM (Direkt) Den amerikanska centralbanken Federal Reserve beslutade på onsdagen att lämna målet för dagslåneräntan, Fed funds, oförändrat inom intervallet 0,0-0,25 procent.

Enligt Bloomberg News enkät bland 41 bedömare räknade samtliga med en oförändrad ränta.

Federal Reserves styrränta ändrades senast den 16 december 2008, då den sänktes från 1,0 procent till ett intervall på 0,0-0,25 procent.

Fed meddelade samtidigt att de ekonomiska förhållandena, inklusive lågt resursutnyttjande och dämpade utsikter för inflationen på medellång sikt, talar för att styrräntan ska hållas “exceptionellt låg” till åtminstone mitten av 2015.

Fed beslutade också att fortsätta att köpa bolånepapper (MBS) i en takt om 40 miljarder dollar per månad. Kommittén kommer också att fortsätta “Operation Twist”, förlängning av löptiden i portföljinnehaven av statspapper, till slutet av året, och dessutom fortsätta att reinvestera betalningar från befintliga portföljinnehav till MBS:er.

“Dessa åtgärder, som tillsammans ökar Kommitténs innehav av värdepapper med lång löptid med ungefär 85 miljarder dollar per månad till slutet av året, bör sätta nedåttryck på långa räntor, stödja bolånemarknaden och hjälpa till att göra de bredare finansiella förhållandena mer ackommoderande”, skriver Fed i pressmeddelandet.

Jeffrey Lacker, Fed-chef i Richmond, reserverade sig mot beslutet att signalera låg ränta till mitten av 2015 och beslutet om utökade tillgångsköp.

Fomc åtar sig också att noga bevaka inkommande information om den ekonomiska och finansiella utvecklingen. Om utsikterna för arbetsmarknaden inte förbättras “substantiellt” kommer kommittén fortsätta köpen av bolånepapper, vidta ytterligare tillgångsköp och använda ytterligare policyåtgärder vid behov till dess att en sådan förbättring uppnås i ett sammanhang av prisstabilitet.

Fomc skriver samtidigt att den alltid kommer att göra en lämplig avvägning av den sannolika effektiviteten och kostnaderna vid beslut om storlek, takt och komposition av värdepappersköpen.

Fed-kommittén fastslår att ny information sedan föregående möte tyder på att den ekonomiska aktiviteten har fortsatt expandera i en måttlig takt de senaste månaderna. Sysselsättningstillväxten har varit långsam de senaste månaderna och arbetslösheten är fortsatt förhöjd. Hushållskonsumtionen har ökat något snabbare, men tillväxten i företagens investeringar har bromsat in. Bostadssektorn har uppvisat vissa ytterligare tecken på förbättring, om än från låga nivåer

Inflationen stigit något, vilket speglar högre energipriser. De långsiktiga inflationsförväntningarna är fortsatt stabila.

Fomc befarar att utan ytterligare policyåtgärder så riskerar den ekonomiska tillväxten bli för svag för att generera en uthållig förbättring i arbetsmarknadsförhållandena. Spänningarna på de globala finansmarknaderna utgör fortsatt en “signifikant nedåtrisk” mot de ekonomiska utsikterna.

Beträffande inflationen räknar kommittén med att den på medellång sikt kommer att ligga vid, eller under, 2-procentsmålet.

För att stödja en process mot maximal sysselsättning och prisstabilitet räknar Fomc med att “en mycket ackommoderande hållning i penningpolitiken kommer att
vara lämpligt under en betydande tid även efter att den ekonomiska aktiviteten stärks”, och bedömningen är att styrräntan kommer att förbli “exceptionellt låg” till “åtminstone till mitten av 2015”.

 

Bild: (c) Luminouslens–Dreamstime.com 

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.