Draghi: Har beslutat om program för obligationsköp

FRANKFURT (Direkt) ECB-rådet har beslutat att starta ett obligationsköpprogram, som syftar till att hantera störningar på obligationsmarknaden och motverk ogrundade farhågor mot euron, som är oåterkallelig. Därmed avslutas det tidigare programmet för stödköp, SMP.

Det sade ECB-chefen Mario Draghi vid en presskonferens på torsdagen.

Köpen kommer att vara obegränsade i omfattning, och inriktas på kortare löptider, mellan ett till tre år. Dessutom ska köpen steriliseras fullt ut, och presenteras månatligen med varje land angivet.

ECB kommer inte att ha något räntetak för när interventioner med obligationsköp ska utlösas. De kommer att titta på en rad faktorer som räntenivåer, likviditet, spreadar och volatilitet.

Beslutet om att avsäga sig statusen som prioriterad fordringsägare (senioritet) gäller bara för det nya programmet och inte för innehaven i det gamla programmet, SMP.

Den stora skillnaden mellan detta program och de två tidigare är att nu ställs det villkor. Nu kommer också transparensen att öka för programmet.

Två andra skillnader är längden på programmet och att man uttryckligen säger att ECB ska ha samma lånevillkor som andra långivare.

Beslutet att köpa obligationer med upp till tre års löptid är för att det är det mest effektiva verktyget, på grund av en rad skäl, sade han.

Han vidhöll att ECB kommer att hålla sig inom mandatet med obligationsköpen, och att strikta villkor måste tillämpas vid köpen. Om kraven som ställs på länderna inte uppfylls kommer stödköpen avbrytas.

Han påpekade att direkta obligationsköp finns i ECB:s stadgar, artikel 18, så de håller inte på att “hitta på saker” med detta agerande. ECB:s regler förbjuder bara köp på förstahandsmarknaden, men det inte finns någon regel mot att köpa på andrahandsmarknaden.

ECB-chefen sade att åtgärderna är nödvändiga för att tranmissionen ska kunnafungera för penningpolitiken, och att det finns betydande bevis för fragmenteringen av finansmarknaden inom euroområdet.

Han sade att europaländerna måste stå redo att använda nödfonderna EFSF och ESM, som är en förutsättning för ECB:s obligationsköp.

Vidare måste euroländerna driva på konsolidering och ekonomiska reformer, sade han.

Beträffande villkoren för stödköp sade han att ECB behåller sin självständighet, det är regeringarna, kommissionen och IMF som bestämmer den exakta utformningen av reformprogrammen. ECB kommer att be IMF delta i utformningen men eftersom IMF är en självständig organisation kommer de att delta utifrån eget beslutande.

Vidare sade ECB-chefen att ECB kommer ha en fullt effektiv spärr för att “undvika destruktiva scenarier med potentiella allvarliga utmaningar för prisstabiliteten i euroområdet”.

Villkoren för obligationsköp krävs för länder med svårigheter, dels för att oron för euron kan vara en självuppfyllande profetia där sårbarheten ökar för sårbara länder, dels för att policymisstag har begåtts i en del länder och annars är inte ECB:s åtgärder effektiva.

Han tillbakavisade påståenden tidigare i Frankfurter Allgemeine Zeitung att euron nu blir som liran, och pekade på ett nästan enhälligt beslut idag.

På frågan om ECB skulle kunna tänka sig att köpa spanska bankers skulder eller andra skulder så sade han att han inte vill spekulera i ytterligare åtgärder från ECB.

Han konstaterade att dagens beslut inte var enhälligt, det var en avvikande röst. Han ville inte avslöja omröstningarna, men sade att “ni får gissa vem det var”.

Bild: (c) vege—Fotolia.com

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.