- Advertisement -
- Advertisement -

Fed lämnar fed funds oförändrat

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Den amerikanska centralbanken Federal Reserve beslutade på
onsdagen att lämna målet för dagslåneräntan, Fed funds, oförändrat inom
intervallet 0,0-0,25 procent.

Enligt Bloomberg News enkät bland 87 bedömare räknade samtliga med en oförändrad
ränta.

Federal Reserves styrränta ändrades senast den 16 december 2008, då den sänktes
från 1,0 procent till ett intervall på 0,0-0,25 procent.

Fed upprepade samtidigt att de ekonomiska förhållandena, inklusive lågt
resursutnyttjande och dämpade utsikter för inflationen på medellång sikt, talar
för att styrräntan ska hållas “exceptionellt låg” till åtminstone slutet av
2014.

Jeffrey Lacker, Fed-chef i Richmond, reserverade sig mot beslutet att signalera
låg ränta till slutet av 2014.

Fedkommittén gjorde samtidigt ett starkare åtagande om beredskapen att agera vid
behov för att stödja ekonomin och arbetsmarknaden.

Fed-kommittén fastslår att ny information sedan föregående möte tyder på att den
ekonomiska aktiviteten har bromsat in något under första halvåret.
Sysselsättningstillväxten har varit långsam de senaste månaderna och
arbetslösheten är fortsatt hög. Företagens investeringar har fortsatt att öka,
hushållskonsumtionen har ökat i en något långsammare takt än tidigare i år.
Trots vissa ytterligare tecken på förbättring är bostadssektorn fortsatt
nedpressad.

Inflationen har dämpats, vilket främst speglar lägre priser på råolja och
bensin. De långsiktiga inflationsförväntningarna är fortsatt stabila.

Fomc räknar fortsatt med en måttlig tillväxttakt i ekonomin de kommande
kvartalen för att därefter tillta “mycket gradvis”. Därmed räknar kommittén
arbetslösheten kommer att dämpas långsamt gradvis mot en nivå som Fed anser vara
förenlig med dess dubbla mandat. Spänningarna på de globala finansmarknaderna
utgör fortsatt en “signifikant nedåtrisk” mot de ekonomiska utsikterna.

Beträffande inflationen räknar kommittén med att den på sikt kommer att ligga
vid, eller under nivåer som är konsistenta med centralbankens mandat de kommande
kvartalen.

För att stödja en starkare ekonomisk tillväxt och hjälpa till att säkra att
inflationen, över tiden, ligger på nivåer som överensstämmer med det dubbla
mandatet räknar Fomc med att “bibehålla en mycket ackommoderande hållning i
penningpolitiken”, och bedömningen är att styrräntan kommer att förbli
“exceptionellt låg” till åtminstone sent under 2014.

Kommittén beslutade också att fortsätta programmet för att förlänga den
genomsnittliga löptiden i värdepappersportföljen till slutet av året, i linje
med beslutet som annonserades i juni

Kommittén fortsätter också med policyn att reinvestera likvider från förfallande
bolånerelaterade värdepapper i nya bolånepapper, och att rulla över förfallande
statspapper vid auktioner.

Fomc åtar sig också att noga bevaka inkommande information om den ekonomiska och
finansiella utvecklingen och kommer att erbjuda ytterligare lättnader,
ackommodation, vid behov för att stödja en starkare ekonomisk återhämtning och
en uthållig förbättring i arbetsmarknadsförhållandena i ett sammanhang med
prisstabilitet.

Bild: (c) shutterstock—Sergej Khakimullin

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest Articles

Leveraging Opportunities in Credit Markets

Stockholm (HedgeNordic) – After several years of successful bond investing through a private investment company, Nicolai Wenckheim launched an alternative investment fund in March...

ATP’s Response to Changing Equity-Bond Correlations

Stockholm (HedgeNordic) – In 2022, the usual negative correlation between equities and bonds, essential for the construction of diversified portfolios, disappeared. This rare anomaly,...

Evolution in Hedge Fund Investing with LGT Collaboration

Stockholm (HedgeNordic) – Since Peter Ragnarsson assumed the role of Head of Alternatives at PRI Pensionsgaranti in 2015, the Swedish pension insurer has significantly...

Borea Expands Sustainability Focus with New Hire

Stockholm (HedgeNordic) – Norwegian fund boutique Borea Asset Management has expanded its management team with the hiring of Iselin Ahmer Solberg as a corporate...

Schroders Strengthens Nordic Client Team

Stockholm (HedgeNordic) – Schroders is expanding its client relationship capabilities in the Nordics with the appointment of Ludvig Löfving as a Client Director. He...

The Lynx Constellation Is Brightening Up

Stockholm (HedgeNordic) – Lynx Asset Management made headlines in late 2019 with the launch of its pure-play machine learning strategy, Constellation, as a standalone...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -