- Advertisement -
- Advertisement -

Upp till bevis för Norske Skog och Metsä Board 2 KV

Report: Systematic Strategies

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) När Metsä Board och Norske Skog rapporterar sina resultat för
det andra kvartalet är det två bolag som balanserat på konkursens rand som
träder fram.

Båda har i spåren av en snabbt föränderlig massa- och pappersmarknad tvingats
genomgå rekonstruktion och handlas fortfarande till en bråkdel av de kursrekord
som sattes omkring millennieskiftet. Där slutar dock likheterna.

“Metsä Board har kommit mycket längre i processen och har en mer gynnsam
produktmix än Norske Skog”, säger Mikael Jåfs, analyschef på Cheuvreux Nordic.

Metsä Board, tidigare M-real, tillverkar konsumentkartong och liner baserad på
färskfiber. Bolaget producerar också finpapper och är nettosäljare av massa. Den
oro som tidigare funnits om bolagets långsiktiga finansiering har minskat
betydligt under året, sedan flera bruk avyttrats eller lagts ned och en stor
aktiepost i Metsä Fibre sålts.

Just exponeringen mot förpackningsmarknaden betraktas av analytiker som ett plus
inför delårsrapporten. Tecken från andra bolag i sektorn som redan publicerat
sina halvårsresultat ger en viss grund för optimism, menar de.

“Indikationerna från Billerud och Stora Enso är att efterfrågan på förpackning
ligger på någon form av normalnivå och att den väntas fortsätta att vara
stadig”, säger Mikael Jåfs.

Ett liknande budskap ger Nordea.

“Kartongmarknaden har varit någorlunda stabil och den starkare dollarn har
understött försäljningen utomlands”, skriver bankens analytiker och spår att
bolagsledningen ska ge signaler om att den positiva resultattrenden väntas
fortsätta.

SME Direkts prognossammanställning visar att ett justerat rörelseresultat om
19,3 miljoner euro väntas för Metsä Boards del, upp från 5 miljoner i det första
kvartalet. Omsättningen spås i snitt uppgå till 530 miljoner och vinst före
skatt till 133 miljoner euro.

För Norske Skog ser situationen väsentligt mer osäker ut.

“Cyklisk svaghet adderar till strukturell utmaning”, har Nordea som rubrik på en
analysuppdatering.

Bakgrunden är Norske Skogs tydliga inriktning på tidnings- och journalpapper,
ett segment som lider av en långsiktig nedgång i spåren av minskad
tidningsläsning och ett ökat användande av internet för både nyheter och reklam.

Därtill har Norske Skog, i motsats till Metsä Board, valutautvecklingen mot sig,
samtidigt som den ekonomiska avmattningen i Europa ytterligare dämpar
efterfrågan. Enligt uppgift backar tidningspapperspriserna på nytt från och med
den 1 juli, varför bolaget redan har varslat om marknadsrelaterade
produktionsstopp för det tredje kvartalet.

“Marknadsförhållandena var fortsatt svaga under det andra kvartalet med en
tydlig nedgång av den europeiska tidningspapperskonsumtionen. Utsikterna för
tryckpappersmarknaden är fortsatt dåliga”, skriver Credit Suisse i en färsk
analysuppdatering.

Problemen lär inte lösas i närtid, säger analytikerna.

“Norske Skog har strukturella problem både med sina produkter och med sina
finanser. Det är därför viktigt att de lyckas sänka kostnaderna, men det är
oklart vilka möjligheter som finns. Vad som behövs på sikt är en konsolidering
av marknaden”, noterar Mikael Jåfs.

Norske Skogs finansiella situation är också, trots ständiga avyttringar av
tillgångar, mindre stabil än Metsä Boards. Någon omedelbar likviditetskris
fruktar analytikerna emellertid inte.

“Den finansiella hävstången är fortfarande hög, men likviditetssituationen ser
mindre akut ut då några stora förfall inte väntas förrän i juni 2014”, menar SEB
Enskilda.

Nordeas analytiker varnar dock för att fokus på de speciella lånevillkoren,
kovenanterna, kommer att öka om resultattrenden inte förbättras framöver.

Enligt SME Direkts sammanställning av tio prognoser väntas ebitda-resultatet för
Norske Skog uppgå till 387 miljoner norska kronor och omsättningen till 4.315
miljoner kronor. Det justerade ebit-resultatet spås i snitt bli 134 miljoner
norska kronor.

Norske Skogs kvartalsrapport väntas på torsdagen den 2 augusti klockan 7.00. En
telefonkonferens inleds klockan 8.30. Metsä Boards resultat kommer samma dag
klockan 11.00 med efterföljande telefonkonferens klockan 14.00.

Bild: (c) shutterstock—-James Steidl

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest Articles

Ridge Capital Expands Team After Hitting €100 Million Milestone

Stockholm (HedgeNordic) – With its unconventional high-yield bond strategy now exceeding €100 million in assets under management, Ridge Capital is expanding its portfolio management...

“7 Years, Niller, Then You Know a Thing or Two”

Stockholm (HedgeNordic) – There is a Danish saying that goes, “7 years, Niller, then you know a thing or two,” suggesting that seven years...

Brobacke Gains 7.6% in Early July, Predicts Continued Bull Market

Stockholm (HedgeNordic) – After a relatively flat first half of 2024, marked by noticeable month-over-month volatility, discretionary macro fund Brobacke Global Allokering advanced 7.6...

Kristofer Barrett Back to Managing Tech Fund

Stockholm (HedgeNordic) – Kristofer Barrett, the former portfolio manager of the multi-billion-dollar Swedbank Robur Technology fund, has returned to managing a technology-focused equity fund....

Tidan’s Resurgence Amid Markets Needing a Touch of Magic

Stockholm (HedgeNordic) – In late 2021, Michael Falken and his team at Tidan Capital launched a hedge fund employing a capital structure relative value...

The Value of Short Selling for Symmetry

Stockholm (HedgeNordic) – Stock-picking hedge fund Symmetry Invest has achieved a net-of-fees annualized return of 18 percent since its inception just over 11 years...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -