Den globala konjunkturen väntas forsätta dämpas

Stockholm (Direkt) Den globala konjunkturen dämpas och finansmarknaden i
uroområdet förvärras. En stor del av beroendet för att världsekonomin inte
hamnar i en recession ligger på tillväxtländerna, som svarar för knappt 80
procent av den globala tillväxten.

Det skriver Swedbanks i sitt månadsbrev på tisdagen.

Under det andra kvartalet dämpades den globala konjunkturen och ledande
indikatorer talar för att även tredje kvartalet kommer att utvecklas svagt,
enligt Swedbank.

Kinas statistik visade att BNP-tillväxten i årstakt sjönk till 7,6 procent det
andra kvartalet, från 8,1 procent första kvartalet. Samtidigt dämpades USA:s
BNP-tillväxt från 0,5 procent i kvartalstakt första kvartalet till 0,4 procent
andra kvartalet. Även BNP för europeiska länder har generellt visat en svag
utveckling.

Inköpschefsindex för industrin, som är en indikator på var utvecklingen är på
väg, har fallit i euroområdet under juli och är även svag i USA och Kina.

Sysselsättningen i USA var samtidigt stark i juli, då 163.000 nya jobb skapades.
Däremot steg arbetslösheten från 8,2 procent till 8,3 procent.

“Det saknas ekonomisk politik som kan vända utvecklingen, då penningpolitiken
inte biter och det inte finns gehör för en lånefinansierad expansiv
finanspolitik, även om lånekostnaderna i flera länder är låga”, skriver
Swedbank.

I euroområdet oroar finansmarknaden och arbetslösheten fortsätter uppåt i flera
länder. För euroområdet som helhet stabiliserades den på 11,2 procent i juli.

Swedbank skriver att ECB kommer att binda uppköp av statsobligationer till stöd
från stödfonderna EFSF/ESM och gå mot mer kvantitativa lättnader.

“Problemet är att en lättare penningpolitik knappast kommer att väsentligt
lindra eurozonens växande realekonomiska och finansiella börda samt den oroande
fragmenteringen på finansmarknaden”, skriver Swedbank.

Vidare skriver de att fördelen är att processen stramas upp och att ansvaret
läggs på politikerna att genomföra reformer och budgetkonsolidering inom ramen
för EFSF/ESM.

“Nackdelen är att det tar tid att få igång ett sådant program, och det kan vara
stigmatiserande att ansöka om stöd”, skriver Swedbank.

En stor del av ansvaret för att världsekonomin inte hamnar i global recession,
är tillväxtländerna. Av den globala tillväxten, svarar tillväxtländerna för
knappt 80 procent och den andelen väntas minska till 70 procent de närmsta åren.

“Det som exempelvis skulle kunna förändras för tillväxtländerna är om
investerares riskaptit försvagas, och inflödet av kapital minskar. Detta skulle
dämpa både investeringar och produktivitetstillväxt”, skriver Swedbank.

Vidare skriver banken att USA, Japan och Europa kommer att behöva genomföra
rader av strukturreformer för att klara utmaningarna de närmaste åren. Detsamma
gäller tillväxtländerna, även om inte “kniven är på strupen”.

Bild: (c) shutterstock—Tom Wang

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Comments are closed.