Browsing: penningpolitik

Stockholm (HedgeFonder.nu)- Japans nyligen tillträdde premiärminister Shinzo Abe vann valet bland annat på grund av…

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Med åtstramningsåtgärder och en svag konjunktur som förlamar stora delar av Europa,…