Kris eller uppgång för världen ?

För 10 år sedan verkade den globala ekonomin att vara på bättringsvägen.  Räntorna gick ner till 1 %, Storbritannien var i sitt 12:e år av oavbruten tillväxt, Kina var en del av WTO och alla trodde på att marknaderna själva kunde korrigera sig.

Den monetära systemkrasch som kom var oförutsedd och en total överraskning. IMF erkände att det hade gjort sig skyldiga till grupptänkande och tonade ner tecken på problem.

Ser man tillbaka och jämför, är dock 2014 inte så annorlunda jämfört med 2004. Den globala ekonomin är aktiv igen, med stor tillgång på billigt kapital.

En del optimister tror att perioden med låg inflation och fortsatt expansion har återvänt efter ett uppehåll som orsakats av kraschen. Lågkonjunkturer är sällsynta och länder återgår så småningom till en trendmässig tillväxt. Detta kan antingen vara början på en ny lång global uppgång, eller i ett annat fall en del av grupptänkande.

Kanske har IMF ännu en gång valt att ignorera de tecken som kan anas i 2014 som återigen kan leda till turbulens:

1. Den globala ekonomin är beroende av exceptionellt låga räntor. Räntorna är lägre i varje efterföljande cykel och räntorna är nu knappt över noll.

2. Obligationsmarknaden kan krascha eftersom världens centralbanker försöker återvända till en mer normal penningpolitik med en måttlig och gradvis höjning av styrräntorna.

3. Alla åberopade att skiffer olja och gas skulle bli vår nästa energikälla. Men 15 stora företag har skrivit av $35 miljarder i investeringar sedan boomen inleddes. Att få olja och gas ur marken har visat sig dyrare och mindre lönsamt än väntat.

4. Risken för resurskonflikter inom de kommande fem till tio åren, om inte det internationella samfundet blir bättre på att hantera den globala uppvärmningen . Extrema väderhändelser – från översvämningar i Storbritannien till torka i Australien – ökar.

5. Ökande ojämlikhet – en liten elit tjänar på den globala tillväxten. Längst ner, och i allt högre grad även för dem i mitten, är det en fråga om lönesänkningar, högre arbetslöshet, skuldsättning, åtstramning och fattigdom. De 85 rikaste människorna i världen äger tillsammans lika mycket som hälften av världens befolkning, men verkar omedveten om risken för omfattande social oro .

Vi får hoppas att dessa tecken inte blir mer reella och att vi ser en uppgång istället för en längre och djupare kris.

Share.

About Author

Henrik Ekenberg är grundare till Finansium AB, Idag jobbar Henrik med förvaltningen av Finansiums Fonder.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.