- Advertisement -
- Advertisement -

Den bortglömda delen av Europa

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Med åtstramningsåtgärder och en svag konjunktur som förlamar stora delar av Europa, finns det en del av Europa – nämligen Balkan – som till stor del har glömts bort.

Den geografiska regionen som Balkan spänner över har förändrats över tid, men kärnan skulle nog inkludera Albanien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Rumänien och Serbien (vissa skulle också inkludera Grekland, Italien, Slovenien och Turkiet), med en total befolkning om 70 miljoner människor. I ekonomiska termer (enligt 2011 års siffror från IMF) uppgår regionens samlade BNP till 4,200 miljarder kronor i köpkraftsjusterade termer. Detta motsvarar 1,6 gånger Sveriges storlek.

Ekonomierna på Balkan växte under det senaste decenniet (2000-2010) med 44% i reala termer, eller 3,7% per år. Centraleuropa, bestående av Polen, Slovakien, Tjeckien och Ungern, växte med 41%. Sverige hade som jämförelse en tillväxt på 19% under samma period. BNP per capita i regionen är ungefär USD 9.000 vilket kan jämföras med det dubbla i Centraleuropa och det fyrdubbla i Sverige.

Tuffa tider i kombination med åtstramningsåtgärder har gjort den politiska arenan något stökig i många av länderna på Balkan. I de flesta fall är det socialisterna som tagit en mer dominant roll på bekostnad av liberalerna, vilket har slutat med olika former av koalitioner. Liksom alla koalitioner under perioder av svag tillväxt är de bräckliga och regeringarna på Balkan är inget undantag. Men om man kikar under ytan så har den ekonomiska och politiska agendorna ändrats mycket lite, även om regeringarna har bytt färg. Förklaringe är mycket enkel. Om du är ett EU-land som Rumänien, där IMF och andra överstatliga organ är engagerade, är din flexibilitet tämligen begränsad. Detsamma gäller de länder på Balkan som inte är EU-medlemmar av nästan samma anledningar. De är tvingade att hålla en tajt budget och en sund politik. Undantaget är Turkiet där AK-partiet och regeringens makt är mycket starkt p.g.a. en trovärdig finans- och penningpolitik, samt en stark ekonomi.

Den senaste lågkonjunkturen har inte passerat obemärkt då den har haft negativ inverkan på export och sysselsättning. Samtidigt som priserna på nödvändiga varor, som mat och energi, har stigit och därmed satt ytterligare press på konsumenten. Handelsbalansen, och sin tur bytesbalansen, blev lidande vilket resulterade i att valutorna försvagades. Detta medförde att man började importera inflation som i sin tur pressade upp räntenivåerna. Tillväxten blev lidande och det är först nu som det har börjat vända och gå i rätt riktning.

Återigen var en svensk förvaltare, Gustavia Fonder, en av de första att gå in på detta område för snart tio år sedan. Vi träffade Jonas Dahlqvist, förvaltare av en Balkan-fokuserad fond och expert på regionen, för att lära oss mer om möjligheter och risker på Balkan.

En av nyckelfaktorerna som Jonas Dahlqvist ser som den drivande kraften för regionen är integrationen och harmoniseringen med Europa. Enligt honom har regionen långt kvar i termer av utveckling och tillväxt, och han drar gärna paralleller till den historiska utvecklingen i länder som Polen, Slovakien, Tjeckien och Ungern när han talar om Balkan.

“Möjligheten att kunna ta över produktion från övriga Europa och samtidigt utveckla sin egen, kommer att vara en nyckelfaktor för regionens möjligheter att växa som väntat. Centraleuropa, som jag ser som en framgångssaga ur ett exportperspektiv, lyckades öka sin export med 109% mellan 2000-2010. Export/BNP nådde otroliga 64%. Under samma period växte exporten i Balkan med 82% och nådde 32% Export/BNP. Vi har bara börjat. Synd bara att finanskrisen och recessionen kom och störde”, förklarar han.

Som i de flesta regioner som fortfarande utvecklas mot västeuropeisk standard, kommer infrastruktur spela en avgörande roll. “Jag kan inte nog understryka hur viktiga investeringarna i infrastruktur kommer vara för regionen. Utan investeringar i elproduktion, utökning av kraftnät, vägbyggande, utöka och modernisering av flygplatser, järnvägar och hamnar, etc., kommer Balkan aldrig ha en rättvis chans att kunna kopiera Centraleuropas framgångar. Därför är det ett måste med EU-finansiering, ett väl fungerade banksystem och dedikerad politik”, säger Jonas Dahlqvist.

“Vi ser även stor potential för den inhemska marknaden. Fler arbetstillfällen och reallöneökningar har ökat de disponibla inkomsterna under de senaste 10 åren och kommer att fortsätta göra det. Den nya medelklassen har fått nya resmål under helgerna – köpcentrumen“, säger Jonas Dahlqvist.

För en investerare är värderingen avgörande. Föga förvånande ser Jonas möjligheter för dagens investerare. “Många av de börsnoterade aktierna vi investerar i handlas med rabatt på bokfört värde, ensiffriga PE-tal och hög direktavkastning. Detta är inte unikt, du kan hitta de här karaktärsdragen på många andra marknader. Det intressanta är när tillväxten återvänder. Då vill jag hellre investera i ett bolag på Balkan som potentiellt kan dubblera vinsten under de kommande 5 åren, än ett moget bolag med marginell tillväxtpotential”. Frågan om när tillväxten kommer tillbaka är i stor utsträckning beroende av hur den europeiska krisen utvecklas och den globala ekonomin som helhet. ”Regionen är fortfarande väldigt påverkad och paralyserad av inbromsningen i Europa. Jag är den första att understryka vikten av denna koppling och hur det kommer att avgöra hur framgångsrik en investering inom Balkanregionen kommer att bli i slutändan”.

 

 

Bild: (c) Mikael-Damkier—Fotolia.com

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

Round Table: ETFs & Asset Management

Stockholm (HedgeNordic) – At a round table discussion that took place in Stockholm on October 17, asset managers and ETF providers discussed and answered...

Nordic Managers Win EuroHedge Nominations

Stockholm (HedgeNordic) – With Intelligence has released the first round of nominations for the EuroHedge Awards 2022, with the list featuring seven Nordic hedge...

Expected 75 Point Hike in Riksbank Rate

Stockholm (HedgeNordic) – Sweden’s Riksbank raised the key interest rate by an expected 75 basis points to 2.5 percent, the highest level since 2008....

The Age of Macro is Back

Stockholm (HedgeNordic) – In recent years, fixed-income macro managers such as Carlsson Norén have struggled to deliver attractive absolute returns in a low-volatility environment...

Man AHL Launches its First Systematic Article 9 Fund

Stockholm (HedgeNordic) – Man Group’s quantitative investment arm and engine, Man AHL, has launched the asset manager’s first systematic Article 9 fund. Relying on...

Corporate Bonds are Very Attractive Finds Atlant Fonder

Stockholm (HedgeNordic) – This year’s broad sell-off in the bond market due to aggressive monetary tightening in the fight against inflation may have investors...