Catella ökar ägandet i IPM

Catella ökar ägarandelen från ca 5 procent till 25 procent i IPM Informed Portfolio Management AB genom en riktad nyemission uppgående till 33 miljoner kronor. Nyemissionen är villkorad av godkänd ägarprövning.

Som en del av utvecklingen av Catellas kapitalförvaltning förvärvade Catella i november 2011 en aktiepost om drygt 5 procent i IPM Informed Portfolio Management. Catella blev därmed den enda institutionella aktieägaren i IPM. Catella ökar nu ägarandelen till 25 procent genom en nyemission om 33 miljoner kronor.

”Genom ett ökat ägande i IPM stärker Catella sin kompetensbas inom kapitalförvaltning, syftande till att såväl förbättra vårt produkterbjudande och fördjupa våra kundrelationer.” säger Johan Ericsson, Verkställande direktör Catella AB.

”Samtidigt som vi flyttar fram Catellas position inom kapitalförvaltning ökar vi IPMs resurser för fortsatt expansion. IPM är ett mycket intressant bolag med stor potential.” säger Johan Ericsson.

IPM är en ledande leverantör av systematiska investeringstjänster inom diskretionär förvaltning och fondförvaltning. Bolaget är specialister inom Systematisk Global Makro-förvaltning och Systematisk Aktieförvaltning, bland annat inom fundamentalindexering. IPM förvaltar tillgångar till ett värde av cirka 7 miljarder dollar åt stora institutionella investerare, pensionsfonder, försäkringsbolag och stiftelser. Bolaget har 43 anställda och huvudkontor i Stockholm. Mer information om IPM finns på www.ipm.se.

Bild: (c) shutterstock–EDHAR

 

 

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.