- Advertisement -
- Advertisement -

Catella ökar ägandet i IPM

- Advertisement -

Catella ökar ägarandelen från ca 5 procent till 25 procent i IPM Informed Portfolio Management AB genom en riktad nyemission uppgående till 33 miljoner kronor. Nyemissionen är villkorad av godkänd ägarprövning.

Som en del av utvecklingen av Catellas kapitalförvaltning förvärvade Catella i november 2011 en aktiepost om drygt 5 procent i IPM Informed Portfolio Management. Catella blev därmed den enda institutionella aktieägaren i IPM. Catella ökar nu ägarandelen till 25 procent genom en nyemission om 33 miljoner kronor.

”Genom ett ökat ägande i IPM stärker Catella sin kompetensbas inom kapitalförvaltning, syftande till att såväl förbättra vårt produkterbjudande och fördjupa våra kundrelationer.” säger Johan Ericsson, Verkställande direktör Catella AB.

”Samtidigt som vi flyttar fram Catellas position inom kapitalförvaltning ökar vi IPMs resurser för fortsatt expansion. IPM är ett mycket intressant bolag med stor potential.” säger Johan Ericsson.

IPM är en ledande leverantör av systematiska investeringstjänster inom diskretionär förvaltning och fondförvaltning. Bolaget är specialister inom Systematisk Global Makro-förvaltning och Systematisk Aktieförvaltning, bland annat inom fundamentalindexering. IPM förvaltar tillgångar till ett värde av cirka 7 miljarder dollar åt stora institutionella investerare, pensionsfonder, försäkringsbolag och stiftelser. Bolaget har 43 anställda och huvudkontor i Stockholm. Mer information om IPM finns på www.ipm.se.

Bild: (c) shutterstock–EDHAR

 

 

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

RFP: Search for “Limited Loss” Strategies

Stockholm (HedgeNordic) – A German corporate investor is seeking to invest in at least one “limited loss” strategy, with a minimum allocation of €100...

Indecap and PriorNilsson to Unite Forces

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish fund manager Indecap has announced the acquisition of fund boutique PriorNilsson Fonder, marking the beginning of a strategic collaboration set...

Benchmark-Plus High-Yield Investing at LD Pensions

Stockholm (HedgeNordic) – Danish pension fund LD Pensions manages two separate pension funds, each with different investment horizons. While the allocation across equities, investment-grade...

Small-cap Equities: Entering a Sweet Spot?

By Krzysztof Janiga, CFA, Senior Equity ETF Strategist at SPDR: As valuation levels in large caps became extreme, the market rally began to broaden...

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -