- Advertisement -
- Advertisement -

Lågt oljepris stimulerar den globala ekonomin

- Advertisement -

Priset på olja halverats under 2014 vilket fått långtgående konsekvenser. Asoka Wöhrmann, Chief Investment Officer vid Deutsche Asset & Wealth Management (Deutsche AWM): Nedgången i oljepriset bör stimulera den globala ekonomin initialt, med ökad konsumtion relativt snart. Negativa effekter av en nedgång i investeringar kommer inte förrän senare.

Han tillägger: “Den största risken med ett lågt oljepris återfinns på samhällsnivå i stater som är beroende av oljeexport och som också är ekonomiskt och politiskt bräckliga.”

I några länder står oljeexporten för en hög andel av bruttonationalprodukten. Förutom ekonomiska svårigheter så riskerar länder som Colombia, Venezuela, Kazakstan, Algeriet, Angola, Saudiarabien, Irak och Oman att hamna i riskzonen för betydande handelsbalansunderskott.

Tillväxtländer som är nettoimportörer av energi är de som främst drar nytta av billig olja. Industriländer kommer också att gynnas.

Bland de företag som främst gynnas av billig olja – vid sidan av flygbolag och konsumenter – återfinns även asiatiska banker. Detta beror på att det låga oljepriset minskar en viktig kostnadsfaktor i många asiatiska länder som i sin tur bör stimulera ekonomin och konsumtion.

Förlorarna på ett sjunkande oljepris inkluderar, naturligtvis, oljebolagen själva och industrivarusektorn. Amerikanska banker som är starkt exponerade mot bolag som utvinner skifferolja kommer också att påverkas avsevärt. Wöhrmann förväntar sig att uppköpsaktiviteten kommer vara avsevärt högre inom oljeindustrin under andra halvan av 2015.

På räntemarknaden håller alla ögonen både på högavkastande obligationer i amerikanska oljebolag samt obligationer med högre kreditbetyg utfärdade av de stora oljeproducenterna i tillväxtmarknader. Wöhrmann förväntar sig ytterligare snedvridningar i dessa tillgångsklasser, något som också är möjligt på landsnivå.

Nedgången i oljepriset kan också ha återverkningar på penningpolitiken världen över. Wöhrmann: “Det ger centralbankerna mer manöverutrymme. Fed kunde skjuta upp höjning och den europeiska centralbanken uppgav att det låga oljepriset, som bidrar till lägre inflation, som ett ytterligare skäl till att fortsätta sin ultralätta penningpolitik, så kallade kvantitativa lättnader (QE).”

Wöhrmanns uppfattning är att det är för tidigt att säkert förutsäga hur oljepriset kommer att utvecklas, delvis på grund av brist på data. Denna situation kommer att förbättras efter första kvartalet 2015, som kommer att kasta ljus över nedskärningar i investeringar, produktionsplaner, kostnadsdeflation och tryck på vinstmarginalerna. För närvarande är Deutsche AWM basscenario att oljepriset gradvis kommer att återhämta sig till 65 USD per fat till slutet av 2015.

Ladda ner den fullständiga analysen på deutscheawm.com.

  • Lågt oljepris har en positiv inverkan på den globala ekonomin.
  • Industrialiserade länder vinnare.
  • Risker på samhällsnivå i vissa länder.
  • Låg inflation är här för att stanna.
  • Vårt basscenario: 65 USD per fat vid årets slut.

 

 

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

Round Table: ETFs & Asset Management

Stockholm (HedgeNordic) – At a round table discussion that took place in Stockholm on October 17, asset managers and ETF providers discussed and answered...

Nordic Managers Win EuroHedge Nominations

Stockholm (HedgeNordic) – With Intelligence has released the first round of nominations for the EuroHedge Awards 2022, with the list featuring seven Nordic hedge...

Expected 75 Point Hike in Riksbank Rate

Stockholm (HedgeNordic) – Sweden’s Riksbank raised the key interest rate by an expected 75 basis points to 2.5 percent, the highest level since 2008....

The Age of Macro is Back

Stockholm (HedgeNordic) – In recent years, fixed-income macro managers such as Carlsson Norén have struggled to deliver attractive absolute returns in a low-volatility environment...

Man AHL Launches its First Systematic Article 9 Fund

Stockholm (HedgeNordic) – Man Group’s quantitative investment arm and engine, Man AHL, has launched the asset manager’s first systematic Article 9 fund. Relying on...

Corporate Bonds are Very Attractive Finds Atlant Fonder

Stockholm (HedgeNordic) – This year’s broad sell-off in the bond market due to aggressive monetary tightening in the fight against inflation may have investors...