- Advertisement -
- Advertisement -

Catella Hedgefond: Ett alternativ till räntefonder

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic) – Begreppet hedgefond innefattar så många olika strategier att en entydig definition ofta är svår att fastställa. Det kanske just är definitionssvårigheten som gjort att hedgefonder fått ett, inte helt rättfärdigat, rykte om sig att vara högriskfonder när de i verkligheten ofta är tvärtom.

Catella Hedgefond, en Nordisk multistrategifond, är ett sådant exempel. Fonden, med SEK8.4 miljarder i kapital, förvaltas av Ulf Strömsten och han säger att just låg risk är en hörnpelare för Catella Hedge. ” Om risken är för hög har vi flera möjligheter att agera så att vi kan få ner risken till acceptablea nivåer,” säger han.

Målet för Catella Hedges standardavvikelse är 3% och med ett avkastingsmål på 6% och ses därför som ett lågrisk alternativ till räntefonder. Under 2014 avkastade fonden 8.2% och 7.5% året innan.

Under andra halvan av 2014 hade riskerna ökat och fonden föll i inledningen av Oktober, vilket snabbt togs igen med bl.a genom att värdet på innehaven av säljoptioner på index ökade. Ränteinnehaven påverkades negativt av bl.a prisfallet på den norska oljesektorn där high-yield segmentet påverkade fondens avkastning negativt.

Det stora positiva bidraget under 2014 kom från Unibet, ett svenskt online spelbolag som gick upp 74%. Strömsten säger: ”Bolaget har fortsatt stark tillväxt och en unik position inom live betting. Företaget är inte konjunkturkänsligt och förtsätter att ta marknadsandelar. Risken i företaget ligger inte i marknaden eller sektorn utan är företagsspecifik och vår uppfattning är att risken är låg. ”

Strömsten anser att en av fördelarna med Catella Hedge är dess breda mandat där man kan kan använda sig av long/short, event och derivat förutom investeringar inom flera tillgångsklasser på räntesidan. De olika investeringarnas relativa storlek baseras på resultatutveckling och risk.

Riskanalysen baseras på modeller i Barra vilket ger en detaljerad bild på risknivån i portföljen och fördelningen mellan de olika tillgångarna. Man anpassar positionerna efter önskad risknivå bl.a genom derivat.

Till de som kanske undrar hur en liten region som Norden kan bidra till avkastning, svarar Strömsten att Norden är betydligt bättre diversifierad and man kanske tror, världen i miniatyr helt enkelt. ”Transparans och tillgänglighet är viktigt samt att länderna har god ordning på ekonomin och ett välfungerande banksystem. Vi har välskötta bolag med starka balansräkning och vi har också en väldigt bred sektordiversifiering i regionen, vilket ger bra riskspridning,” säger han.

Han menar också att många nordiska bolag har en världsledande position inom sin bransch samt att många har en betydande andel av sin försäljning i tillväxtmarknader samt hela tre och ett halft valutaområde.

Strömsten säger också att det finns många fördelar med att vara en lokal spelare då man känner marknaden innan och utan. Det gör att man kan investera utanför storbolagen. ”En ytterligare fördel vi har är att vi vågar, och kan, investera i mindre och småbolag,” säger han.

Inför 2015 ökade man aktieandelen i fonden och framförallt aktier och sektorer som man tror kommer att gå bra om Europas tillväxt ökar. Stimulanspaketet som presenterades av ECB är en bidragande orskak till optimismen. Samtidigt minskade man något i företagsobligationsinnehav och ökade även innehav i preferensaktier av mer obligationsliknande karaktär.

Strömsten tror på aktier som t.ex ABB och Trelleborg.

Under Januari steg fonden med 1% där aktieinnehaven svarade för 0.9% där en av de största bidragen var just Trelleborg. Ränteportföljen gick marginellt uppåt då den värsta oron kring den norska olejesektorn dämpats. Fortsatt tror han på en positiv trend om än kortsiktigt och även om man inte kommer att se någon effekt av stimulanspaketet på kort sikt är storleken så pass stor att effekter kan väntas, något som förstärks av riksbankens senaste räntesänkning.

Strömsten är inte orolig för att inte kunna nå avkastningsmålet iår heller. ”Det finns en risk för rekyl, speciellt drivet av politiska faktorer, men vi har addresserat det genoma att öka våra säljoptioner på index,” avslutar han.

 

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Pirkko Juntunen
Pirkko Juntunen
Pirkko Juntunen startade sin karriär för 15 år sen då hon började som journalist på Institutional Investors nyhetsbrevsavdelning, med fokus på institutionell kapitalförvaltning. Efter mer än två år rekryterades hon av Financial News för att öka deras internationella nyhetsbevakning om kapitalförvaltning. Hon var även del av det team som startade eFinancialNews.com, en daglig web-baserad tidning som nu ägs av Dow Jones. I july 2004 började Pirkko som produkt-specialist på Fidelity, en amerikansk kapitalförvaltare där hon hade ett nära samarbete med fondsförvaltare som ansvarade för pan-Europeiska, globala och tillväxtmarknadsfokuserade aktiefonder. Sedan 2006 har Pirkko arbetat som filansare, med specialisering på institutionella investerare och med fokus på både traditionella portföljer och hedgefonder. Förutom journalistik arbetar Pirkko även med kommunikation och events inom pensions- och kapitalförvaltningsinduststrin. Pirkko läste internationell journalistik på City University i London och har en examen från Uppsala Universitet. Hon har dubbla medborgarskap i Sverige och Finland och är baserad i London. Sedan April 2012 frilansar Pirkko som journalist på HedgeFonder.nu.

Latest Articles

Improved Environment for Single Shorts and Options Protection

Stockholm (HedgeNordic) – Marcus Plyhr’s cautious stance on markets helped Norron Select minimize losses in 2022, closing the year with a low single-digit decline...

Strong May Performance for Nordic Hedge Funds

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is experiencing one of its strongest years on record, marked by seven consecutive months of positive...

New Billion Club Member

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is welcoming a new member to its exclusive €1 billion club: Asgard Fixed Income Risk Premia...

Coeli Partners with Peter Norhammar for Real Estate Fund Launch

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish asset manager Coeli is partnering with real estate specialist Peter Norhammar and NRP Anaxo Management to launch a new long/short...

Borea Welcomes New Majority Owner

Stockholm (HedgeNordic) – Norwegian fund boutique Borea Asset Management has a new majority owner. A consortium of independent banks within Frendegruppen, Norway’s second-largest banking...

Estlander Awaiting the Black Swan

Stockholm (HedgeNordic) – Finnish systematic asset manager Estlander & Partners has been in the business of providing so-called “crisis alpha” for decades through one...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -