Lyxor: Hedgefonder kan dra nytta av bra aktieurval just nu

London (HedgeFonder.nu) – Hedgefonder har nu tillfälle att dra nytta av sina kunskaper i aktieurval, enligt analys från Lyxor Asset Management. I ett uttalande säger man at just nu finns det ett fönster för att lägga till både beta och alfa – både för förvaltare av hedgefonder och för investerare i en portfölj av hedgefonder. ”Trots att vi ser att hedgefonder kan dra nytta av ett bra aktieurval, är det mer än att bara ’lägga till mer beta’”, säger man.

För närvarande har förvaltarna en viss visibilitet in i framtiden. Medan det varar menar vi att bra aktieurval är det som kan addera alfa till avkastningen från beta-exponeringen (marknadsexponering, red.), som kan fångas upp av hedgefondförvaltar inom lång/kort aktier, förklarar man vidare.

Under resultatsäsongen för andra kvartalet, som var något av en besvikelse då vinsten per aktie ofta slog förväntningarna medan intäkterna inte räckte till, hade förvaltarna de verktyg som krävdes för att generera avkastning: hitta de avgörande värdedrivarna för de enskilda aktierna – inte bara rykten om politiska åtgärder – var nyckeln till avkastning för aktier.

Lyxor förlitar sig på att hedgefondförvaltarna tar vara på samma möjligheter i sina val av aktier inför resultatsäsongen för tredje kvartalet.

“Hedgefonder utnyttjar detta fönster av visibilitet och använder lämplig riskexponering för att bäst kunna utnyttja situationen. Vi tror att ett antal fondförvaltare kan handla runt på marknaderna och skapa både alfa och avkastning på beta-exponeringen”, säger Jeanne Asseraf-Bitton, chef för cross-asset research på Lyxor Asset Management.

Lyxor tror att ECBs löfte om att göra “allt som krävs” kommer att leda till en väsentligt reducerad svansrisk. Riskpremier som har förblivit onormalt höga sedan början av finanskrisen bör minska med tiden. Men vägen till normalisering kommer dock förmodligen att bli lång och krokig.

Även den politiska osäkerheten kvarstår i euroområdet, och ökar dessutom i USA, som står inför en så kallad “financial cliffs edge” (där ekonomiska åtstramningsåtgärder införs automatiskt om inte politikerna kommer överens om förlängning av vissa tillfälliga skattelättnader; red.). Men en aggressiv penningpolitik runtom i världen innebär att en nedgång i den ekonomiska cykeln kan inträffa tidigare än man tidigare hade i åtanke.

Strategiskt fortsätter Lyxor att favorisera amerikanska tillgångar men har taktiskt höjt sin allokering till det mer volatila euroområdets aktier, som nu ligger på en lätt överviktad allokering.

Åtstramningarna fortsätter att ta ut sin rätt på europeisk tillväxt, vilket äventyrar satta finanspolitiska mål. Inom tillväxtmarknaderna tror Lyxor att aktier snart bör kunna dra nytta av ytterligare politiskt stöd och senare från förbättrad ekonomisk dynamik.

Det mest slående i finansmarknaderna sedan krisen är förmodligen investerarnas överdrivna motvilja mot aktier, säger man i uttalandet. ”De nuvarande riskpremierna är långt över det långsiktiga genomsnittet och, i de flesta fall, nära den maximala som uppnåtts de senaste två eller tre decennierna,” säger man.

Lyxor tror att normalisering av dessa riskpremier bör vara en stark drivkraft för finansiella tillgångar på medellång sikt. Framför allt kan det kompensera för den tröga globala tillväxten och de dåliga vinstutsikterna.

Lyxor tror att den pågående reflationsperioden (första fasen av ekonomisk återhämtning efter avmattning; reds.) där normaliseringstemat är skäl för en mer konstruktiv hållning till aktier. Lyxor Quant Research egna makro-signaler visar också en blygsam ökning av riskaptit med en liten preferens för aktier kontra obligationer.

Lyxor ägs av Franska investmentbanken Société Générale.

 

Bild: (c) shutterstock—photofriday

Share.

About Author

Pirkko Juntunen startade sin karriär för 15 år sen då hon började som journalist på Institutional Investors nyhetsbrevsavdelning, med fokus på institutionell kapitalförvaltning. Efter mer än två år rekryterades hon av Financial News för att öka deras internationella nyhetsbevakning om kapitalförvaltning. Hon var även del av det team som startade eFinancialNews.com, en daglig web-baserad tidning som nu ägs av Dow Jones. I july 2004 började Pirkko som produkt-specialist på Fidelity, en amerikansk kapitalförvaltare där hon hade ett nära samarbete med fondsförvaltare som ansvarade för pan-Europeiska, globala och tillväxtmarknadsfokuserade aktiefonder. Sedan 2006 har Pirkko arbetat som filansare, med specialisering på institutionella investerare och med fokus på både traditionella portföljer och hedgefonder. Förutom journalistik arbetar Pirkko även med kommunikation och events inom pensions- och kapitalförvaltningsinduststrin. Pirkko läste internationell journalistik på City University i London och har en examen från Uppsala Universitet. Hon har dubbla medborgarskap i Sverige och Finland och är baserad i London. Sedan April 2012 frilansar Pirkko som journalist på HedgeFonder.nu.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.