- Advertisement -
- Advertisement -

Vad är en hedgefond? Alltså på riktigt…

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Vi funderade ett tag på vad vi skulle göra med den 1000:e artikeln som vi publicerar här på HedgeFonder.nu. Nåväl, här är den. Och vi beslutade oss för att gå tillbaka till ursprunget och fråga oss själva ”vad är en hedgefond?“

Det verkar inte finnas någon generell, allmänt accepterad definition på vad en hedgefond är. Väldigt ofta är de förklaringar som man finner väldigt vinklade mot amerikanska normer, som inte har någon relevans för oss i Europa. Även den akademiska världen har gjort flera försök att hitta en allmänt accepterad standard för att kunna skilja hedgefonder, traditionella fonder, private equity, etc., från varandra. Enligt många definitioner – återigen, speciellt de med amerikanskt ursprung – används termer som ”oreglerade, belånade, hävstång, korta positioner, hög risk, exotiska, offshore”, m.m., för att beskriva fenomenet hedgefonder. Men på något vis räcker det inte riktigt ända fram.

Inom Europa finns det självfallet vissa reglerande myndigheter som definierar hedgefonder utifrån en legal kontext. Men återigen fruktar jag att de inte alltid kan beskriva det helt korrekt. Vad som komplicerar frågan ytterligare är det breda utbudet av olika strategier, ansatser och filosofier inom hedgefondvärlden. Att börja med att säga ”jag förvaltar en hedgefond” säger inte mer än någon som säger ”jag håller på med sport”. Personen i fråga kan vara racingförare, hålla på med djupdykning, skidåkning, fotboll, delta i Iron Man, eller kasta pil. Vissa hävdar ju till och med att golf är en sport!

Så vad är då en hedgefond? Tämligen ofta när man läser ett faktablad eller pratar med en förvaltare, så finns det något som säger ”ah, det är en hedgefond”, medan förvaltaren kanske vill framhålla en annan term eller definition. Speciellt sedan termen hedgefond har blivit något mindre populär på senare tid. Det finns några saker som för mig pekar på att en fond har karaktärsdragen av en hedgefond, men mer vanligtvis återfinner man inte dem under rubriken för bredare accepterade ”definitioner”. Avgifter är en. En hedgefondförvaltare kanske betalar räkningarna med förvaltningsavgiften, men tjänar sina pengar på det prestationsbaserade arvodet. En absolutavkastande inriktning på förvaltningen är en annan. Hedgefondförvaltare har som målsättning, även om de inte alltid lyckas, att skapa avkastning oavsett marknadsförutsättningar och jämför sig inte med ett index eller jämförelsegrupp.

Korrelation är en annan. Om en hedgefond inte korrelerar alltför mycket med något annat, inte ens med andra hedgefonder, finns det en möjlighet att den skulle räknas som hedgefond. Ett annat karaktärsdrag är att förvaltarna är stora investerare i sin egen fond och att fondvillkoren tillåter dem att vara mer flexibel i sin förvaltning och ha möjligheten att använda olika instrument i sin trading, ha mer koncentrerade innehav och faktiskt ta opportunistiska positioner.

En hedgefond kan ha endast traditionella innehav, kan jobba utan belåning, ha sin juridiska hemvist ”onshore” i normala länder utanför kretsen av så kallade offshore-länder, eller handla med inget annat än tråkiga aktier. De har vanligtvis absolut inte mer risk (mätt som volatilitet) än en traditionell aktiefond.

Vi tänkte att vi skulle fråga någon som borde veta och vände oss till en av de största hedgefondförvaltarna i världen, Man Investments. Steven Desmyter, Managing Director (Bild) med ansvar för den nordiska regionen skickade oss sina tankar:

“En exakt definition av termen ”hedgefond” är svår att ge på grund av att industrin till sin natur utvecklas konstant. Handelstekniker blir utbytta och omdefinieras konstant och antalet under-strategier ökar stadigt. För oss finns det några nyckelord som definierar en hedgefond: a) den huvudsakliga faktorn som driver avkastning är förvaltarens skicklighet, snarare än marknadens avkastning, b) har uthållig avkastning som mål, snarare än att överträffa ett jämförelseindex, c) förvaltare är inte begränsade i sina val av investeringsstrategier, d) möjligheten att investera i vilket tillgångsslag eller instrument som helst.

Hedgefonder används normalt i ett portföljsammanhang snarare än att ses som en självständig investering. I och med att avkastningen från hedgefonder inte är nära korrelerad med traditionella tillgångsslag – speciellt i vikande marknader då korrelationen tenderar att vara låg – erbjuder de en fantastisk möjlighet till diversifiering för de flesta investeringsportföljer.

De strategier som används för att skapa lågkorrelerad avkastning kan grupperas i fem bredare investeringsstilar. Till att börja med har vi ‘Relative Value’. Denna strategi försöker utnyttja felprissättningar och förändra prisrelationer mellan relaterade värdepapper (convertible bond arbitrage, fixed income arbitrage, statistical arbitrage). Sedan har vi ‘Global Macro’, som beskriver analysen av förändringar i makroekonomiska trender för att kapitalisera på möjligheterna i uppåt- och nedåtgående marknadsriktningar bland olika marknader, tillgångsslag och finansiella instrument. Som nummer tre har vi ’Event Driven’. Dessa förvaltare köper och blankar aktier i bolag som upplever substantiella förändringar inom företaget (mergers arbitrage, distressed securities och special situations). ‘Managed Futures’ är datordriven strategi som gör affärer i terminer och optioner på finansiella instrument och varor (systematisk, long-term trend-following models). Slutligen har vi ‘Equity Hedged’, som tjänar pengar på att ta långa positioner i undervärderade aktier och motsvarande korta positioner i övervärderade aktier, med en fast eller variabel underliggande netto lång eller kort exponering.

Den underliggande filosofin inom hedgefondindustrin är att förvaltarens skicklighet (“alfa”) snarare än utvecklingen för en marknad eller tillgångsslag (“beta”) i huvudsak ska definiera framgången för en särskild strategi. Många hedgefondförvaltare investerar sina egna pengar i sina fonder, vilket innebär att deras intressen ligger helt i linje med de hos sina investerare. Detta är sällan fallet när det gäller traditionella fondförvaltare.”

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Kamran Ghalitschi
Kamran Ghalitschi
Kamran has been working in the financial industry since 1994 and has specialized on client relations and marketing. Having worked with retail clients in asset management and brokerage the first ten years of his career for major European banks, he joined a CTA / Managed Futures fund with 1,5 Billion USD under management where he was responsible for sales, client relations and operations in the BeNeLux and Nordic countries. Kamran joined a multi-family office managing their own fund of hedgefunds with 400 million USD AuM in 2009. Kamran has worked and lived in Vienna, Frankfurt, Amsterdam and Stockholm. Born in 1974, Kamran today again lives in Vienna, Austria.

Latest Articles

Benchmark-Plus High-Yield Investing at LD Pensions

Stockholm (HedgeNordic) – Danish pension fund LD Pensions manages two separate pension funds, each with different investment horizons. While the allocation across equities, investment-grade...

Small-cap Equities: Entering a Sweet Spot?

By Krzysztof Janiga, CFA, Senior Equity ETF Strategist at SPDR: As valuation levels in large caps became extreme, the market rally began to broaden...

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Cevian Acquires Stake in Swiss Insurer

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish activist investor Cevian Capital has unveiled a 3.12 percent stake in Swiss insurer Baloise Holding AG. The stake is valued...

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -