Schroders lanserar Global Macro Bond Fund på GAIA-plattformen

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Schroders har lanserat ytterligare en internt förvaltad fond, Schroder GAIA Global Macro Bond, på sin UCITS-plattform, Schroders GAIA (Global Alternative Investor Access), som är skapad för att ge investerare enklare tillgång till hedgefonder.

Fonden siktar på att leverera en årlig avkastning på 8% över Libor genom att använda valutor, statspapper och krediter. Fonden är beräknad att starta i oktober 2012.
Fonden kommer att förvaltas av Schroders fixed income multi-sector team, lett av Bob Jolly, som började på Schroders i september 2011 som chef för global macro och har 30 år erfarenhet från industrin. Fixed Income multi-sector teamet (som består av 10 investeringsspecialister, utökat med 7 europeiska förvaltare av kreditportföljer) kommer att försöka generera uthållig överavkastning genom diversifiering av investeringsstilar, alfa-källor och tidshorisonter.

Eric Bertrand, chef för Schroder GAIA, säger: “Som ett resultat av den synkroniserade globala finasiella krisen och den efterföljande statsfinansiella krisen, domineras västvärlden av nollräntor eller räntor nära noll kombinerat med statsobligationsräntor på nivåer vi inte sett på decennier, stigande inflation och möjligheten att utvecklade ekonomier går bankrutt. Mot den bakgrunden har det aldrig varit ett bättre tillfälle att investera i en strategi som är global, flexibel och okorrelerad med många traditionella investeringsstrategier. Lanseringen av Schroder GAIA Global Macro Bond ger oss möjligheten att svara upp mot den efterfrågan som vi ser från kunder och utnyttja valutor, krediter och strategier inom statsobligationer för att effektivt utnyttja möjligheter som kan uppstå genom marknadscykeln.”

Schroders har fyra fonder på GAIA-plattformen, två förvaltade av externa hedgefondförvaltare (Schroder GAIA CQS Credit och Schroder GAIA Egerton Equity) och två som förvaltas internt (Schroder GAIA QEP Global Absolute och den nya Schroder GAIA Global Macro Bond).

Bild: (c) shutterstock—Sergej Khakimullin

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.