Svag vecka för aktier och råvaror

Under den gångna veckan kom det preliminär statistik på inköpschefsindex runt om i världen med blandat utfall. I Kina ökade indexet från 47,9 till 49,1 och i Frankrike steg index till 43,5 från 42,7. Det var mindre positivt för Tyskland och för EMU som helhet där det tyska indexet sjönk till 45,7 från 47,4 och för EMU var nedgången från 46,1 till 45,8. Även i USA märktes en mindre nedgång från 51,5 till 51,3 med den skillnaden att i USA var indexet över 50, vilket indikerar expansion i ekonomin.

För övrigt var det positiva tongångar i den amerikanska statistikskörden. Detaljhandeln visade en uppgång på 1,3 procent under vecka 42 och försäljningen av nya enfamiljshus tog fart och steg med 5,7 procent i september jämfört med månaden före. Även arbetslösheten och BNP-tillväxten gick åt rätt håll. Antalet nyanmälda sökande av arbetslöshetsunderstöd sjönk med 23 000 personer under vecka 42 och BNP ökade med 2,0 procent i årstakt under tredje kvartalet, vilket var högre än en väntad tillväxt på 1,8 procent.

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve hade räntemöte under veckan. Som det ser ut nu, kommer styrräntan att hållas oförändrad inom intervallet 0,0-0,25 procent fram till mitten av 2015. Under tiden kommer man att fortsätta med köp av bostadsobligationer i en takt om 40 miljarder dollar per månad. Samtidigt kommer förlängingen av löptiden i portföljinnehaven av statspapper (Operation Twist) att pågå till slutet av året.

Kreditvärderingsinstituten fortsatt med sina nedgraderingar av stater och banker under veckan. Moody’s sänkte kreditbetygen för fem spanska regioner och ändrade utsikten för de belgiska bankerna till negativ. Standard & Poor´s låg inte heller på latsidan och nedgraderade tre franska banker, däribland giganten BNP Paribas. Samtidigt har tio andra banker har placerats på observationslistan. Vidare varnar S&P att Japans betyg kan komma att sänkas till följd av ett för högt budgetunderskott under flera år framåt.

Den gånga veckan var en svag vecka för risktillgångar såsom aktier och råvaror. Globala aktier mätt med det globala aktieindexet MSCI All Country World backade med 1,7 procent och Stockholmsbörsen sjönk med 0,3 procent. Råvaror gick det inte heller något vidare för och råvaruindexet Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) tappade hela 2,6 procent under veckan.

Räntorna sjönk överlag till följd av den svaga utvecklingen för övriga tillgångar och en flykt till ”säkra” papper. Den amerikanska 10-årsräntan sjönk med 2 punkter till 1,75 procent och den svenska motsvarigheten backade med 9 punkter till 1,57 procent. På valutamarknaden stärktes såväl dollar som euro mot den svenska kronan. Dollarn klättrade med 1,8 procent till 6,70 kronor och euron avancerade med 1,1 procent till 8,67 kronor.

 

Bild: (c) Eric-Isselée—Fotolia.com 

Share.

About Author

Reza Rouzbehani, Grundare och ansvarig förvaltare (TurnPoint Asset Management) Reza har över 15 års erfarenhet av kapitalförvaltning på såväl institutionella som privata sidan och har haft olika chefsbefattningar inom branschen. Idag förvaltar han fonden TurnPoint Global Allocation, en trendföljande fond som tar sina positioner via ETF:er. www.turnpoint.se

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.