Riksbanken sänker reporäntan 25 punkter till 1,25%

STOCKHOLM (Direkt) Riksbanken sänker reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,25 procent (1,50). Nivån gäller till nästa penningpolitiska möte. Enligt SME Direkts enkät bland tolv analytiker räknade tio med att styrräntan skulle lämnas oförändrad, medan övriga två räknade med räntan skulle sänkas 0,25 procentenheter, till 1,25 procent. Riksbanken ändrade senast reporäntan vid det penningpolitiska mötet den 15 februari 2012, då den sänktes med 0,25 procentenheter. Direktionen var oenig i beslutet om reporäntan. Lars EO Svensson reserverade sig och förordade att räntan skulle sänkas till 1,00 procent. Direktionen var också oenig i beslutet om räntebanan, Lars EO Svensson och Karolina Ekholm reserverade sig. Lars EO Svensson förordade en räntebana som ligger på 0,75 procent från och med fjärde kvartalet till och med fjärde kvartalet 2013 och sedan stiger till en nivå på 2 procent i slutet av prognosperioden. Karolina Ekholm förordade en räntebana som innebär att räntan sänks till 1,00 procent under hösten och sedan ligger kvar där till tredje kvartalet 2013, för att sedan successivt höjas till en nivå på “ungefär 2,5 procent” i slutet av prognosperioden. Lars EO Svenssons motiv är att uppföljningens prognoser för utländska styrräntor längre fram och utländsk tillväxt är för höga. Han hävdar att hans räntebana ger en KPIF-inflation närmare målet och en arbetslöshet som är närmare långsiktigt hållbar nivå. Karolina Ekholm motiverar sin reservation med att hennes räntebana ger en högre KPIF-inflation och lägre prognos för arbetslösheten, vilket utgör en bättre avvägd penningpolitik.

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.