EU-Komissionen föreslår europeisk banktillysn

BRYSSEL (Direkt) EU-kommissionen lade på onsdagen fram ett förslag som gör Europeiska centralbanken till en europeisk banktillsynsmyndighet i en bankunion. Förslaget följer utkasten som tidigare har redovisats av bland andra Nyhetsbyrån Direkt.
Den gemensamma tillsynsmekanismen ska omfatta alla omkring 6.000 banker i euroområdet från den 1 januari 2014.

Men mekanismen ska fasas in och börjar från januari 2013 att övervaka de banker som ECB väljer att bevaka, främst de banker som får finansiellt stöd. Från juli 2013 ska också alla systemviktiga banker övervakas av mekanismen.

ECB har den slutgiltiga beslutsrätten, men nationella tillsynsmyndigheter fortsätter att sköta många dagliga delar i övervakningen, särskilt hos de mindre bankerna.

Kommissionen varnar i sina dokument för att asymmetrier skulle uppstå i samma land om nationella finansinspektioner hade ansvar för mindre banker och ECB för de större.

“Det är till sin natur instabilt. Sparare och banker kan enkelt flytta till det segmentet som upplevs som tryggare. Detta ökar risken för volatilitet och gör delar av banksektorn mindre snarare än mer stabil”, skrev kommissionen.

EU-länder utanför euroområdet kan frivilligt välja att gå med i den europeiska tillsynsmekanismen. Om uteländerna inte deltar kommer dotterbolag vars säte ligger inom euroområdet att övervakas av ECB medan inhemska banker kommer att övervakas av den inhemska tillsynsmyndigheten.

Alltså finns en risk för samma instabilitet då två tillsynssystem kan bedömas olika tillförlitliga.

Förslaget ger ECB rätt att utfärda och dra in banklicenser, säkerställa att bankregler efterlevs, genomföra stresstester, ålägga kapitalkrav,
styrningsregler och rekapitalisering, genomföra olika tillsynsåtgärder, inklusive inspektioner på plats. De nationella tillsynsmyndigheterna ska bistå ECB.

En övervakningsstyrelse ska bildas inom ECB med en representant från varje land, plus en ordförande och viceordförande. Penningpolitiken och tillsynen ska hållas separat.

Europeiska banktillsynsmyndigheten, EBA, som bildades i januari 2011, ska fortsätta att arbeta med samordning av tillsynen inom EU. Beslutsordningen vid nödåtgärder – som nu är enkel majoritet – måste ändras så att de 17 euroländerna inte automatiskt alltid får sin vilja igenom.

Efter tillsynen vill kommissionen i ett senare skede gå vidare och bilda en full bankunion med en europeisk insättningsgaranti och en europeisk bankakut med en gemensam räddningsfond.

Sverige utesluter inte deltagande i bankunionen nu innan förhandlingarna har börjat, sade finansminister Anders Borg i Ekots lördagsintervju i lördags.

Som villkor ställde han att Sverige ska kunna ha hårdare krav på svenska banker och att införandet blir gradvis så att det inte uppstår något glapp i övervakningen.

“Jag tror att Finansinspektionen – under den tid vi nu kan överblicka – kommer att övervaka svenska banker”, sade han.

Tyskland har luftat invändningar mot att alla 6.000 banker ska övervakas av ECB och inte bara de största bankerna.

 

Bild: (c) shutterstock_mills21

 

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.