- Advertisement -
- Advertisement -

En närmare titt på de bästa Nordiska aktie-hedgefonderna 2012

Report: Systematic Strategies

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Rhenman Healthcare Equity L/S blev utnämnd till Nordens bästa aktiehedgefond vid Nordic Hedge Award som arrangerades av Nordic Business Media.

Rhenman & Partners Asset Management är en nisch-förvaltare med fokus på healthcare-sektorn. Firman, som är baserad i Stockholm, grundades 2008 av en grupp personer med lång erfarenhet inom sektorn.

Rhenman Healthcare Equity L/S Fund är ganska unik då den stöds av ett vetenskapligt Advisory Board av världsklass med flera hundra eminenta vetenskapsmän och experter från välrenommerade internationella vetenskapsinstitut inklusive Karolinska Institutet och Uppsala Universitet.
Rhenmans läkemedelssektorfond har gått bra och sektorn går bra då efterfrågan på hälsovård ökar överallt, särskilt inom tillväxtländerna och man väntar sig att generellt sett kommer marknaderna för hälsovård att växa något snabbare framöver, från förväntade 5-6% per år till 6-7% på global basis. Med andra ord en stabil efterfrågetillväxt som är tämligen attraktiv i osäkra tider.

Fondens årliga mål är en nettoavkastningen på över 12% med en volatilitet som ligger under aktiemarknaden som helhet. Fonden har en långsiktig placeringshorisont men aktiv handel runt innehaven. Det finns en ungefär lika fördelning till små-, mellan-och stora bolag och fonden har normalt 60-80 positioner ur ett universum på 500 företag. Storleken på företagen i porföljen är >200 miljoner USD och företag med positivt kassaflöde dominerar.

Utnämningen på Nordic Hedge Award baserar sig på ett flertal kvalitativa och kvantitativa parametrar, däribland fondens värdeutveckling. Sedan fonden startade den 22 juni 2009 har den haft en genomsnittlig årsavkastning på +18,54%. Fondutvecklingen under de senaste tolv månaderna uppgick till +28,35%. Under 2012 steg fonden med +18,08%.
Det ursprungliga urvalet för Nordic Hedge Award bestod av cirka 130 fonder, vars förvaltare, förvaltarbolag eller fond har sin hemvist i Norden. Fem fonder nominerades inom vardera sju olika kategorier av förvaltarstilar, där sedan en jury bestående av sex branschexperter röstade individuellt för att avgöra den slutliga rangordningen inom respektive förvaltarstil.

Sector Zen är en Norge-baserad fond med fokus på Japan och blev utnämnd som en av de bästa nordiska hedgefonderna på Nordic Hedge Award i Stockholm.
Gregard Mikkelborg, försäljningschef på Sector, säger att utnämningen är ett erkännande av de goda förvaltningsresultat man uppnått över flera år och menar att det även tillfredställande att se att man står sig väl i konkurrensen bland många andra duktiga Nordiska förvaltare.
Målsättningen för Zen är att skapa attraktiv avkastning genom att utnyttja ineffektiviteten på marknaden genom sin värdebaserade strategi, speciellt inom försummade områden där förvaltaren Trond Hermansen och hans medarbetare utnyttjar felprissättningar i marknaden.
Hermansen anser att det som gör Zen framgångsrikt är långsiktigheten och erfarenheten. Själv har han över 18 års erfarenhet av att förvalta japanska och asiatiska aktier. Innan Sector, var Hermansen investeringschef för asiatiska aktier på Storebrand Kapitalförvaltning. Han har ett trackrecord med överavkastning i 8 år av 10 på japanska long-only produkter.
Hermansen arbetar tillsammans med Lars Solberg, som är analytiker för Zen-fonden. Bara för att det har gått bra är inte den japanska marknaden lätt, menar Hermansen. Att intresset för Japan återigen börjar komma är till stor del på grund av att den politiska situationen för första gången på 8 år ser mer stabil ut och att den japanska centralbankschefen byttes ut, vilket redan resulterat i en mer aggressiv penningspolitik.

De senaste 5 åren, sen den globala finanskrisen 2008, har Zen levererat 14,9% per år efter alla kostnader, jämfört med Japan-index som gått ner -1,8% per år under samma tid. Zen-fonden har just nu 60 miljoner USD i kapital och kan ta upp mot 200 miljoner USD utan att få kapacitetsproblem. Zens deep value-strategi med fokus på small- och en del mid-cap aktier kan dra nytta av de ändringar som sker på den Japanska marknaden.

  • Peter Hellner (Advent Software) introducing the Best Nordic Equity Hedge Funds 2012
  • Best Nordic Equity Focused Hedgefunds 2012: Rhenman Healthcare Equity L/S, Sector Zen and Taiga Fund
  • Kamran Ghalitschi (HedgeNordic) with Henrik Rhenman and Carl Grevelius winning "Best Nordic Equity Hedgefund 2012"
  • Peter Hellner congratulating Ola Wessel Aas and Andreas Petteröe for Taiga Funds third place at the 2012 Nordic Hedge Award (Best Nordic Equity Focused Hedge Fund)
  • Gregard Mikkelborg from Norwegian Sector Asset Management winning 2nd Place for Zen in Best Nordic Equity Focused Hedge Fund and 3rd Place in Best Nordic FoHF with Polaris with Kamran Ghalitschi (HedgeFonder.nu)

Taiga, en norskförvaltad long/short aktiehedgefond med en huvudexponering i 8-10 investeringar, blev utnämnd till en av Nordens bästa fonder på Nordic Hedge Award.

Ola Wessel-Aas, grundare och portföljförvaltare, säger att de på Taiga är glada över erkännandet priset ger och hoppasatt bidra med att tillsynliggöra de växande möjligheterna inom alternativa investeringar i Norden.

Taigas koncentrerade portfölj har ett starkt nordiskt fokus och ett värdeorienterat synsätt. Förvaltaren har ett aktivt förhållningssätt till ägande i de långa positionerna för att nå inflytande utan att betala en premium för kontrollposter. De 10 största innehaven står vanligtvis för över 70% av aktieexponering. Fonden förvaltas av Ola Wessel-Aas och Andreas Petteröe.

Investeringsprocessen är bottom-up och idéer genereras genom olika metoders såsom kvantitativ screening, förslag från mäklare, genom att följa det generella finans-/macro-/sektormässiga nyhetsflödet, och viktigast av allt träffa bolagsledningar i individuella möten eller på presentationer. Fundamental analys är baserad på företags-, sektor- och finansiell analys, värdering, performanceanalys, konkurrensanalys och analys av riskfaktorer och faktorer som driver efterfrågan. Due Diligence genomförs genom att prata med aktieanalytiker, mäklare och andra källor (experter inom verksamhetsområdet) om det finns tillgängligt, med god insikt i företaget/sektorn, och viktigt också genom uppföljningssamtal med management och IR på företagen (generell, omsättning, framtidsutsikter, mål, etc.).

Portföljförvaltarna fattar sedan beslutet att göra en investering genom att lämna ett uppdrag till en mäklare eller genom att själv utföra det via en elektronisk handelsplattform. En grundposition byggs upp gradvis i takt med fördjupad insikt och ökad övertygelse. Positionsstorleken baseras på graden av övertygelse, risk-/avkastningsperspektivet och på det förväntade bidraget till den övergripande risken i portföljen.

Taiga är en ’bästa idé-fond’ där förvaltarna endast gör investeringar med stark övertygelse både på den långa och korta sidan. Man tror att i och med att tröskeln är hög är det svårt att hitta fler än 10 idéer som skulle gå bra. Förvaltarna fokuserar på nedsidesrisken i varje position, eftersom man i en koncentrerad portfölj av small cap-bolag måste vara väldigt vaksamma på att inte ha något enskilt innehav som potentiellt kan se sitt aktiekapital utraderas.

Risk management är inbäddat i aktieurvalsprocessen. Genom att titta djupt in i varje investeringscase mäter man risken i termer av finansiell hävstång, cyklikalitet, strukturella tillväxtfaktorer, operationell risk.

Även om portföljen är relativt koncentrerad i termer av antal aktier är risken diversifierad över olika sektorer och är generellt inte korrelerad till aktiemarknaden generellt. Med denna inriktning kommer investerarna kunna delta signifikant i uppsidan av goda investeringsidéer och ger fonden den högavkastande profil som man söker och har uppnått hittills.

Kategorin bästa Nordiska aktie-hedgefond sponsrades av Advent Software.

Advent banner

Bild: (c) Nordic Business Media AB / HedgeFonder.nu

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Pirkko Juntunen
Pirkko Juntunen
Pirkko Juntunen startade sin karriär för 15 år sen då hon började som journalist på Institutional Investors nyhetsbrevsavdelning, med fokus på institutionell kapitalförvaltning. Efter mer än två år rekryterades hon av Financial News för att öka deras internationella nyhetsbevakning om kapitalförvaltning. Hon var även del av det team som startade eFinancialNews.com, en daglig web-baserad tidning som nu ägs av Dow Jones. I july 2004 började Pirkko som produkt-specialist på Fidelity, en amerikansk kapitalförvaltare där hon hade ett nära samarbete med fondsförvaltare som ansvarade för pan-Europeiska, globala och tillväxtmarknadsfokuserade aktiefonder. Sedan 2006 har Pirkko arbetat som filansare, med specialisering på institutionella investerare och med fokus på både traditionella portföljer och hedgefonder. Förutom journalistik arbetar Pirkko även med kommunikation och events inom pensions- och kapitalförvaltningsinduststrin. Pirkko läste internationell journalistik på City University i London och har en examen från Uppsala Universitet. Hon har dubbla medborgarskap i Sverige och Finland och är baserad i London. Sedan April 2012 frilansar Pirkko som journalist på HedgeFonder.nu.

Latest Articles

Ridge Capital Expands Team After Hitting €100 Million Milestone

Stockholm (HedgeNordic) – With its unconventional high-yield bond strategy now exceeding €100 million in assets under management, Ridge Capital is expanding its portfolio management...

“7 Years, Niller, Then You Know a Thing or Two”

Stockholm (HedgeNordic) – There is a Danish saying that goes, “7 years, Niller, then you know a thing or two,” suggesting that seven years...

Brobacke Gains 7.6% in Early July, Predicts Continued Bull Market

Stockholm (HedgeNordic) – After a relatively flat first half of 2024, marked by noticeable month-over-month volatility, discretionary macro fund Brobacke Global Allokering advanced 7.6...

Kristofer Barrett Back to Managing Tech Fund

Stockholm (HedgeNordic) – Kristofer Barrett, the former portfolio manager of the multi-billion-dollar Swedbank Robur Technology fund, has returned to managing a technology-focused equity fund....

Tidan’s Resurgence Amid Markets Needing a Touch of Magic

Stockholm (HedgeNordic) – In late 2021, Michael Falken and his team at Tidan Capital launched a hedge fund employing a capital structure relative value...

The Value of Short Selling for Symmetry

Stockholm (HedgeNordic) – Stock-picking hedge fund Symmetry Invest has achieved a net-of-fees annualized return of 18 percent since its inception just over 11 years...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -