Rhenman Healthcare Equity L/S rankad som bästa fond i EuroHedge

Sektorfonden Rhenman Healthcare Equity L/S, som investerar i börsnoterade bolag inom framförallt läkemedel, medicinsk teknik, bioteknik och vård, har rankats som nummer 1 bland 44 globala fonder (med mer än tre års förvaltningshistorik) avseende genomsnittlig årsavkastning i senaste numret av EuroHedge, som är en av de ledande publikationerna för hedgefonder i Europa.

Rankingen baserar sig på fondernas värdeutveckling, och för Rhenman Healthcare Equity L/S uppgår den genomsnittliga värdeökningen per år till +16,64% sedan fonden startade den 22 juni 2009. Detta gör fonden till bäst avkastande fond, drygt 0,5 procentenheter bättre än nästföljande fond.

Baserat på fondutvecklingen under de tolv senaste månaderna hamnar Rhenman Healthcare Equity L/S också på första plats, med en uppgång på +23,69%, drygt 8 procentenheter bättre än nästföljande fond. Sedan fondstart den 22 juni 2009 har fonden ökat i värde med hela +78,11%.

”Det är glädjande att vår fond rankas som den bäst avkastande i Europa bland så många stora, etablerade europeiska hedgefondförvaltare. Hälso- och sjukvårdssektorn utgör 10 procent av världens samlade börsvärde, så fonden har många investeringsmöjligheter att välja bland, och detta har förvaltarteamet skött föredömligt.”, säger Carl Grevelius, Founding Partner och Marknadschef.

”Vi anser att hälso- och sjukvårdssektorn framöver gynnas av en allt äldre befolkning, ökat välstånd i utvecklingsländer och fortsatt utveckling av nya medicinska produkter och teknologier. Detta har även många investerare tagit fasta på, både i Sverige och internationellt, vilket har resulterat i relativt stora fondinflöden. Bolagets förvaltade kapital uppgår numera till över 1 miljard kronor.”

Förvaltningsbolaget Rhenman & Partners Asset Management skapade för över fyra år sedan ett välrenommerat vetenskapligt råd, med professor Bertil Hållsten som ordförande. I bolagets styrelse sitter bland annat professor Hans Wigzell, f.d. rektor för Karolinska Institutet och tidigare ordförande för KI:s samt Håkan Åström, f.d. VD för Kabi Pharmacia.

 

Bild: (c) shutterstock—Keepsmiling4u

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.