- Advertisement -
- Advertisement -

Är du erfaren portföljförvaltare och söker fördjupning inom ditt specialistområde?

Report: Systematic Strategies

- Advertisement -

(Annons) – Handelshögskolan i Stockholm Executive Education ger i höst för andra gången sitt spetsprogram för kapitalförvaltare, Advanced Investment Management. Programmet leds av professor Magnus Dahlquist och syftet med det är att gå igenom betydelsefulla teoretiska koncept och modeller inom området portföljförvaltning, undersöka hur väl dessa teorier och modeller stöds av empiriska studier samt diskutera de praktiska implikationerna. Några exempel på frågeställningar som diskuteras i programmet är:

• Hur ska den långsiktiga strategiska allokeringen göras på ett optimalt sätt?
• Vilken betydelse har likviditetsrisker för den strategiska allokeringen?
• Vilken roll ska alternativa tillgångsklasser ha i portföljvalet?
• Vilka alfa- och betastrategier tillför värde?
• Hur kan man hantera osäkerhet i prognoser?

Screen shot 2013-03-27 at 16.01.29

Denna advertorial är sponsrad av IFL Executive Education

Bild: (c) shutterstock-Sergej-Khakimullin

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Ridge Capital Expands Team After Hitting €100 Million Milestone

Stockholm (HedgeNordic) – With its unconventional high-yield bond strategy now exceeding €100 million in assets under management, Ridge Capital is expanding its portfolio management...

“7 Years, Niller, Then You Know a Thing or Two”

Stockholm (HedgeNordic) – There is a Danish saying that goes, “7 years, Niller, then you know a thing or two,” suggesting that seven years...

Brobacke Gains 7.6% in Early July, Predicts Continued Bull Market

Stockholm (HedgeNordic) – After a relatively flat first half of 2024, marked by noticeable month-over-month volatility, discretionary macro fund Brobacke Global Allokering advanced 7.6...

Kristofer Barrett Back to Managing Tech Fund

Stockholm (HedgeNordic) – Kristofer Barrett, the former portfolio manager of the multi-billion-dollar Swedbank Robur Technology fund, has returned to managing a technology-focused equity fund....

Tidan’s Resurgence Amid Markets Needing a Touch of Magic

Stockholm (HedgeNordic) – In late 2021, Michael Falken and his team at Tidan Capital launched a hedge fund employing a capital structure relative value...

The Value of Short Selling for Symmetry

Stockholm (HedgeNordic) – Stock-picking hedge fund Symmetry Invest has achieved a net-of-fees annualized return of 18 percent since its inception just over 11 years...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -