- Advertisement -
- Advertisement -

Taiga Fund: Lägst nettoexponering sedan början av 2009

- Advertisement -

London (HedgeFonder.nu) – Den norska Long/shorthedgefonden Taiga Fund har trimmat ner sina kärninnehav avsevärt vilket har tagit fondens nettoexponering till den lägsta nivån sedan början av 2009.

Beslutet att skära exponeringen var ett resultat av att aktiekurserna på dessa innehav börjat närma sig en mer neutral risk-reward positon. Detta, i kombination med extrautdelningar och ett antal nya korta idéer, har dragit ner exponeringen.
”Det mycket utmanande makroekonomiska läget kräver extra försiktighet när man utvärderar nya långa idéer”, säger Taiga i ett uttalande. ”Trots vissa politiska framsteg inom euroområdet och några glimtar av hopp i USA, finns det fortfarande stora hinder för en hållbar global tillväxt.  Investerarnas konservativa inställning håller därför i sig och läget är ofärändrat sedan tiden före finanskrisen”, säger man.

De flesta aktiemarknaderna gav positiv avkastning under det tredje kvartalet, trots allt fler bevis på att den globala tillväxten förtsätter att avta. Detta kan sannolikt förklaras med den extrema nivån av riskaversion i början av kvartalet.

Enligt Taigas uttalande är det förståeligt att aktiemarknaderna återhämtade sig, åtminstone tillfälligt, eftersom Eurozonen och de europeiska finansinstituten räddades från kollaps. Däremot har rallyt varit så brett i sin natur att många aktier ökat kraftigt medan vinstestimaten i motsatt riktning, vilket har resulterat i mer ansträngda värderingar.

”Vi förväntar oss därför en mer särskiljande marknad på kort sikt när vi går in i tredje kvartalets rapportsäsong. Detta öppnar upp för möjligheter med korta positioner vilket återspeglas i ett ökat antal korta idéer nyligen”, säger Taiga.

Taiga förklarar vidare att medan deras nettoexponering är lägre än på länge, känner de inte att fonden saknar uppsida. ”De flesta av våra långa positoner handlar med stora rabatter på vinstmultiplarna i förhållande till totala aktiemarknaden”, säger man i uttalandet.

I genomsnitt har Taigas kärninnehav gett tvåsiffrig vinsttillväxt under första halvåret 2012 och många av de viktigare namnen som TGS Nopec, Bakkafrost, Transmode och Protector har fått betydande positiva revideringar under året. Med andra ord förblir värderingen blygsam trots god avkastning på aktiekursen. Vissa aktier handlar med värderingsrabatter på upp till 50% i förhållande till mer likvida konkurrenter, vilket är ganska extremt i ett historiskt perspektiv.

Under den här tiden på året fokuseras det mycket på styrkan i företagens balansräkning och deras utdelningspotential. De flesta av Taigas långa positioner ligger bra till i båda kategorierna. ”Vår långa bok handlar för närvarande på 5% i rullande genomsnittlig utdelning och vi förväntar oss ökad utdelning för 2012 från de flesta av våra innehav”, säger man vidare.

Taigas ambition är att skapa bra riskjusterad avkastning, men också hög absolut avkastning. ”Vår strategi har fungerat väl för investerare under fondens existens och uppnått en årlig avkastning på 17% med en volatilitet på 12% och vi kommer att fortsätta med samma strategi. Med en koncentrerad portfölj av small-cap aktier bör investerare förvänta sig en ojämn avkastningsprofil som kan avvika väsentligt från avkastningen på aktiemarknaden”.

Taiga Fund är en öppen investeringsfond och en sub-fond till Taiga Investment Funds. Fonden är noterad på den irländska börsen. Portföljen är koncentrerad, värdeorienterad med ett större fokus på så kallade långa innehav, med ett aktivt ägande i de långa, innehavda positionerna. De korta positionerna är mer opportunistiska, med fokus på enskilda aktier och med en avsikt att bidra med avkastning till den totala portföljen, snarare än att vara en hedge. Taiga förväntar sig att 8-10 av de långa kärninnehaven ska utgöra en majoritet av portföljens kapital och risk. Fonden kan investera i hela Europa, men har ett stark nordiskt fokus.

Fonden startade den 1 maj 2008 och det förvaltade kapitalet uppgår förnärvarande 64 miljoner EUR. Den 30 september 2012 var aktieexponeringen brutto 76,21% och netto 61,49%.

Bild: (c) Michael Lorenz—pixelio.de 

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Pirkko Juntunen
Pirkko Juntunen
Pirkko Juntunen startade sin karriär för 15 år sen då hon började som journalist på Institutional Investors nyhetsbrevsavdelning, med fokus på institutionell kapitalförvaltning. Efter mer än två år rekryterades hon av Financial News för att öka deras internationella nyhetsbevakning om kapitalförvaltning. Hon var även del av det team som startade eFinancialNews.com, en daglig web-baserad tidning som nu ägs av Dow Jones. I july 2004 började Pirkko som produkt-specialist på Fidelity, en amerikansk kapitalförvaltare där hon hade ett nära samarbete med fondsförvaltare som ansvarade för pan-Europeiska, globala och tillväxtmarknadsfokuserade aktiefonder. Sedan 2006 har Pirkko arbetat som filansare, med specialisering på institutionella investerare och med fokus på både traditionella portföljer och hedgefonder. Förutom journalistik arbetar Pirkko även med kommunikation och events inom pensions- och kapitalförvaltningsinduststrin. Pirkko läste internationell journalistik på City University i London och har en examen från Uppsala Universitet. Hon har dubbla medborgarskap i Sverige och Finland och är baserad i London. Sedan April 2012 frilansar Pirkko som journalist på HedgeFonder.nu.

Latest Articles

Best-Ever Start to the Year for Nordic Hedge Funds

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry, as indicated by the Nordic Hedge Index, has kicked off the year with its strongest performance...

“This is a Bear Market Rally”

Stockholm (HedgeNordic) – Broad stock markets have staged a solid recovery since the bear-market low of mid-October 2022. Despite the passage of nearly one...

Nasdaq Introduces Futures Tied to Swedish Small-Cap Index

Stockholm (HedgeNordic) – Nasdaq has rolled out futures linked to the OMX Sweden Small Cap 30 ESG Responsible Index. This index, and by extension,...

Norselab’s Credit Arm Eyes AUM Doubling with New Hire

Stockholm (HedgeNordic) – Norselab’s credit arm, which has grown to NOK 2.7 billion in assets under management within just 18 months since its inception,...

Nykredit’s Former Fixed Income Head to Join HP Fonds

Stockholm (HedgeNordic) – After departing from his role as Head of Fixed Income at Nykredit Asset Management six months ago, Henrik Jørgensen will be...

Swiss Wealth Manager Opens RFP for CTA Investment

Stockholm (HedgeNordic) – A Swiss wealth manager is currently searching for a CTA manager running a cross-asset class strategy with a systematic approach. The...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: Emerging Markets

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -