- Advertisement -

investerare ─ tag

Latest articles

Multi-strategi hedgefonder – hur angriper man detta på det mest effektiva sättet?

Stockholm (HedgeNordic.com) - Landskapet för hedgefonder har på ett revolutionerande sätt förändrats under de senaste åren, eller snarare så har hedgefondbranschen utvecklats sedan dess...

CTAs förvirras över Fed-agerande

Stockholm (HedgeNordic.com) - Modellbaserade trendföljande hedgefonder, också kallade Commodity Trading Advisors (CTAs), går mot sitt tredje förlustbringande år i följd om inte de finansiella...

Svenksa kronan kan ses som “safe haven”

STOCKHOLM (Direkt) Den svenska kronans status som en börsstyrd valuta baseras till stor del på självuppfyllande föreställningar. Det finns samtidigt goda argument för att...

Vad hände i början av året, egentligen?

Stockholm (HedgeFonder.nu) - Efter en längre tids kräftgång steg plötsligt världens börser kraftigt i början av året. Investerare vädrade morgonluft och började köpa aktier...

Varför Indien nu?

Stockholm (HegdeFonder.nu) - Den indiska marknaden upplevde betydande förluster under 2011 och jämförelseindexet CNX Nifty föll 25 % i INR och 37 % räknat...

Citi tror Euron överlever, men flera utmaningar 2012

STOCKHOLM (Direkt) En intensifierad euro-kris, allmän politisk oro, nationers försök att få ned skuldsättningen och ett högt oljepris - det är några av utmaningarna...

CTA review: Efficient Capital Management

Stockholm (HedgeFonder.nu) - Vi bad aktörer inom CTA/Managed futures-världen att ge oss sina synpunkter på 2011 i generella termer för CTA/Managed futures-industrin i allmänhet...

Unicredit: Teckningsrätterna ratas, fortsatt fall för aktien

STOCKHOLM (Direkt) Den italienska banken Unicredits teckningsrätter tappade i värde under den första handelsdagen och aktien stoppades minst två gånger på Milanobörsen under måndagsmorgonen. Det...

Svenska räntebärande värdepapper lockade utländska investerare

Oron på finansmarknaden och börsnedgången ledde till en övergång mot säkrare placeringar tredje kvartalet 2011. Förtroendet för den svenska finansmarknaden var fortsatt hög vilket...

Många hedgefonder reviderar avkastning i efterhand

Stockholm (HedgeFonder.nu) - Universitetet i Oxford kommenterade i november på en studie utförd av universiteten Oxford och Duke. Studien påvisar att frivilliga månadsrapporter från hedgefonder...

Q3s avkastning orsakade skarpt fall i volymen av förvaltade tillgångar för hedgefonder

Stockholm (HedgeFonder.nu) Avkastningen föll under kvartalet som slutade 30e september och reducerade totalt förvaltat kapital i hedgefondsbranschen med USD 85 miljarder enligt en press...

KINA: BRISTER I STATISTIK, KPI KAN VARA UNDERSKATTAD

STOCKHOLM (DIREKT) Den kinesiska statistiken är i behov av förbättring, och kan i nuläget ge en skev bild över den faktiska ekonomiska utvecklingen. Riskerna...

Popular Posts