Många hedgefonder reviderar avkastning i efterhand

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Universitetet i Oxford kommenterade i november på en studie utförd av universiteten Oxford och Duke. Studien påvisar att frivilliga månadsrapporter från hedgefonder är opålitliga. Forskarna sökte i offentliga databaser efter ändringar i historisk avkastning, för mer än 18 000 hedgefonder, vid olika tidpunkter under åren 2007 till 2011.

Forskarna fann att så mycket som 40 procent av 7 000 individuella fonder hade reviderat tidigare rapporterad avkastning, ibland många år senare. Av dessa fonder ändrade en femtedel avkastningen med minst 0,5 %. Analysen avslöjar också att fonder som reviderar sina historier sedermera underpresterar signifikant i jämförelse med fonder som aldrig hade reviderat sin rapporterade avkastning. Forskarna framhåller att opålitliga rapporter kan användas av nuvarande och potentiella investerare som en viktig indikator för hedgefonders framtida avkastning.

Professor Andrew Patton, Dr Tarun Ramadorai och Michael Streatfield påstår att ändringarna som upptäckts i de historiska avkastningsrapporterna inte är slumpvisa och det är inte heller ändringar av tidigare misstag. Snarare fann forskarna att revideringarna är klart associerade till karaktäristik och historisk avkastning hos hedgefonder. Faktum är att analysen fann att revideringar är mest vanliga hos volatila, stora och illikvida fonder.

Dr. Ramadorai vid Oxfor-Man Intitute of Quantitative Finance och tillika föreläsare inom finans på Saïd Business School vid Oxford University sade: “Vår forskning belyser att, till dags dato, har hedgefonders frivilliga rapporter om deras avkastning varit opålitliga. Fördelen med obligatoriska reviderade rapporter om historisk avkastning till investerare och myndigheter är att det skulle möjliggöra exakt utvärdering av den verkliga risken och avkastningen för hedgefondsinvesteringar.”

Den här forskningen är framförallt relevant då den följer direkt inpå ett uttalande från amerikanska SEC om att införa nya regler för stora hedgefonder om att rapportera kvartalsvis information till den nya tillsynsmyndigheten Financial Stability Oversight Council. Arbetsdokumentet lägger tonvikt vid tanken att periodisk rapportering från hedgefonder ska vara obligatorisk.

Dr Ramadorai lägger till: “Det finns allvarlig oro hos hedgefonder gällande ramifikationerna av de nya reglerna. Men i ljuset av vad vi funnit kanske lagstiftaren inte går långt nog: rapporterna kommer bara vara tillgängliga till myndigheterna snarare än allmänheten, så presumtiva investerare kommer inte ta del av informationen.”

Bild: (C) Gina-Sanders—Fotolia.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.