- Advertisement -
- Advertisement -

KINA: BRISTER I STATISTIK, KPI KAN VARA UNDERSKATTAD

- Advertisement -

STOCKHOLM (DIREKT) Den kinesiska statistiken är i behov av förbättring, och kan i nuläget ge en skev bild över den faktiska ekonomiska utvecklingen. Riskerna ökar för att det sker försenade eller felaktiga policybeslut, att finansiella investerare tar fel beslut vilket i sin tur ökar riskerna mot ekonomin som helhet.

Det sade Hubert Fromlet, professor vid Linnéuniversitetet och tidigare
chefekonom på Swedbank, vid en pressträff på tisdagen.

Han pekade på att det finns en planekonomisk bakgrund i mycket av statistiken. Det rör sig om aggregerad statistik, med bland annat nominell BNP-statistik. Kina har svårigheter med säsongsrensningar, och det är svårt att hitta rätt urval och rätt mätmetoder. Därför ska man ta statistiken “med en nypa salt”, enligt Hubert Fromlet.

Dessutom anser han att den kinesiska statistiken inte är tillräckligt
omfattande, och att transparensen är otillräcklig. Det finns anledning att tro att KPI-statistiken kan vara “grovt” underskattad och felviktad.

Huber Fromlet sade att en del av Kinas tillväxt kommer från en “slapp”
kreditpolitik, där regeringen har gasat på med penningmängdsökningar. I denanalysen har också finansiell stabilitet försummats, vilket har gett en målkonflikt för landet. ´

Vidare sade han att det finns risker för felallokering av kapital på grund av Kinas höga investeringskvot, och att det skulle vara bra om den föll tillbaka något. Det skulle behövas högre konsumtion, men det är en långsam utveckling som till stor del är kopplad till social trygghet. Utan social trygghet kommer fokus i stället riktas på sparande.

Hubert Fromlet sade att det krävs en tillväxt på minst 7 procent, annars befinner sig landet i “recession”. 7 procents tillväxt är också Kinas mål enligt femårsplanen 2011-2115. Enligt Hubert Fromlet bör dock inte målet tolkas som något som regeringen faktiskt eftersträvar, utan snarare något som ger utrymme till utveckling inom andra områden, exempelvis miljö.

Han är av åsikten att det är “smart” av Kina att implementera “gradvisa”
avregleringar på finansmarknaderna, så att ekonomiska chocker undviks.

Hubert Fromlet sade att det finns målkonflikter mellan en “marknadisering” av den kinesiska ekonomin och det politiska inflytandet i landet. Att förbättrainstitutionerna och en avreglering av inflytande på marknaden skulle vara de viktigaste tillväxtstödjande faktorerna för Kina på längre sikt, anser han.

Enligt en enkät bland 25 Kina-experter i Asien, Nordamerika och Europa,
genomförd av Linnéuniversitetet har oron stigit för en överhettning på grund av uppgångar i fastighetspriserna. De tillfrågade i enkäten spår i snitt 9,0 procent tillväxt under helåret 2011, medan den under 2012 beräknas uppgå till 8,6 procent. Prognoserna sänks därmed från enkäten som genomfördes i oktober. 88 procent av de tillfrågade tror att yuanen kommer att fortsätta apprecieras under resten av 2011, medan de resterande spår en stabil yuan.

Bild: (C) by Dieter Schütz pixelio.de

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest Articles

RFP: Search for “Limited Loss” Strategies

Stockholm (HedgeNordic) – A German corporate investor is seeking to invest in at least one “limited loss” strategy, with a minimum allocation of €100...

Indecap and PriorNilsson to Unite Forces

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish fund manager Indecap has announced the acquisition of fund boutique PriorNilsson Fonder, marking the beginning of a strategic collaboration set...

Benchmark-Plus High-Yield Investing at LD Pensions

Stockholm (HedgeNordic) – Danish pension fund LD Pensions manages two separate pension funds, each with different investment horizons. While the allocation across equities, investment-grade...

Small-cap Equities: Entering a Sweet Spot?

By Krzysztof Janiga, CFA, Senior Equity ETF Strategist at SPDR: As valuation levels in large caps became extreme, the market rally began to broaden...

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -