- Advertisement -
- Advertisement -

Fondexperterna föredrar Sverige och USA det kommande halvåret

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Fondexperterna i Svenskt Fondexpertindex (SFEI), anser att USA följt av Sverige är de mest intressanta regionerna för tillfället. Detta enligt den marknadsrapport som genomförs varje halvår av Laika Consulting på uppdrag av Storebrand/SPP.

 “-Fondexperterna tror också mer på utvecklade marknader som Sverige och USA det kommande halvåret än tidigare, vilket är ett trendbrott jämfört med föregående rapporter,” säger Peter Beckman, vice vd på SPP Fonder. “Dessutom tror omkring en tredjedel av de svarande att BRIC kommer att utvecklas negativt. Dock är den genomsnittliga börsprognosen försiktigt positiv och spår en mindre uppgång de kommande sex månaderna.”

 SFEI Maj 2011: Sammanfattning:

 Det innebär ett trendbrott då intresset för utvecklade marknader ökat betydligt jämfört med tidigare SFEI-rapporter.

 På sex månaders sikt tror fondexperterna på måttliga börsuppgångar och har störst tilltro till Sverige och USA. BRIC är den region som tappat mest i popularitet, och en knapp tredjedel av fondexperterna tror på en negativ avkastning för denna region.

 Fondexperternas användande av passiva fonder fortsätter att öka stadigt. Sedan i november 2010 har den genomsnittliga andelen av kapitalet som är placerad i passiva fonder ökat från omkring en fjärdedel till en omkring en tredjedel.

En ökad konkurrens från passiva fonder kan enligt fondexperterna leda till att de aktiva fonderna får en högre andel prestationsbaserade avgifter och lägre fasta avgifter. Dessutom kommer avgifterna för passiva fonder troligtvis att pressas på grund av det stora antalet aktörer på marknaden.

 Intresset för alternativa investeringar och framförallt högavkastande räntefonder, har varit starkt det senaste halvåret och förväntas hålla i sig framöver. Då de traditionella räntefonderna erbjuder låga räntor ter sig exponering mot bland annat företagsobligationer och statspapper utgivna på tillväxtmarknader som intressanta alternativ för många investerare.

 Det finns fortfarande en utbredd skepsis mot ansvarsfulla investeringar hos fondexperterna, men samtidigt utökas satsningarna tack vare efterfrågan på den institutionella marknaden. Att på ett bra sätt inkludera positiva urvalskriterier i processen anses vara den mest intressanta utmaningen inför framtiden.

 Fondexperterna tror att införandet av UCITS IV-direktivet i Sverige kommer att leda till att många fondbolag slår ihop fonder samt bildar fler andels- och valutaklasser. Däremot förväntas inte fondutbudet i Sverige öka mer än i begränsad omfattning, trots att det blir enklare för utländska fondbolag att etablera sig här. Fondexperterna förväntar sig inte heller att UCITS IV leder till sänkta avgifter för fondspararna.

 Ett flertal av fondexperterna är kritiska till stoppet för massbyten inom PPM och menar att det hade varit bättre med en översyn av PPM som tagit hänsyn till efterfrågan på enkla rådgivningstjänster. De förslag som förs fram inkluderar möjlighet för fondbolagen att justera kurssättningen, införa fondbytesavgifter, utöka antalet valbara fonder samt reglera PPM-rådgivarna.

SFEI marknadsrapport baseras på personliga intervjuer med personer som har ansvar för eller arbetar aktivt med att utvärdera och investera i fonder inom förvaltning under aktiva mandat. Totalt uppskattas dessa fondexperter kontrollera omkring 390 miljarder kronor.  

 SPP är en del av norska Storebrandkoncernen. SPP erbjuder kvalificerad rådgivning och ett brett sortiment av pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. SPP har idag drygt 500 anställda och huvudkontoret ligger i centrala Stockholm.

 


Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Alex
Alex
Alexis Åkesson / Redaktör på HedgeFonder.nu Alex has been specializing in hedge fund and alternative investment news since April 2006. The Gothenburg based journalist has been editor for HedgeCo Networks since 2006 and writing for for Creative Volatility from 2006 - 2011. She writes and contributes to several hedgefund related blogs and news sites. Since 2011 Alex is editor for HedgeFonder.nu

Latest Articles

CABA Launches ‘Flex2’ for Another Ride on the Spread Curve

Stockholm (HedgeNordic) – In December 2022, Danish boutique CABA Capital launched a closed-end fund with a three-year lifespan to capture risk premiums in Scandinavian...

Truepenny One Step Closer to Launch

Stockholm (HedgeNordic) – Truepenny Capital Management has received authorization as an investment firm and obtained license as a portfolio manager from the Swedish financial...

Rhenman Embracing Change Amid an Ever-Changing Healthcare Sector

Stockholm (HedgeNordic) – The largest equity hedge fund in the Nordics with assets under management just shy of $1 billion, the Rhenman healthcare fund,...

Inside Ilmarinen’s Approach to Hedge Fund Allocation

Stockholm (HedgeNordic) – Ilmarinen, in a tight race with Varma as Finland’s largest earnings-related pension insurance company, has emerged as a noteworthy investor in...

Nordic Hedge Fund Industry Report 2024

Stockholm (HedgeNordic) – HedgeNordic’s Nordic Hedge Fund Industry Report kicks off with an analysis of the industry’s performance across different asset size ranges. This...

BlueOrchard’s Climate Insurance PE Fund Edges Toward $100M

Stockholm (HedgeNordic) – BlueOrchard’s private equity fund dedicated to climate insurance has secured commitments of close to $30 million from two new investors, British...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: Emerging Markets

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -