Investment Outlook 2, 2011: Avkastningsmöjligheter på sikt, trots risker

(SEB) – De under våren brant stigande börs- och konjunkturkurvorna vilar sig i form över sommaren. Det innebär ingen större dramatik, men för den kund som vet att rätt bedöma marknadsrisker öppnar sig möjligheter till god avkastning. Det visar SEBs senaste Investment Outlook, marknadens mest omfattande guide över det aktuella investeringsklimatet.

– Vi går in i en lugnare fas över sommaren, som ur investerarsynvinkel kan bli OK trots tydliga risker. Det finns dock tecken på att vi passerat den punkt då toppen för de ledande konjunkturindikatorerna uppnåtts, säger Hans Peterson, chef för Investment Strategy, SEB Private Banking.

Börs- och konjunkturindikatorerna i de flesta länder pekar på att världsekonomin befinner sig i en tillväxtperiod. I stort bedrivs en välvillig och stimulerande penningpolitik, och inflationsutsikterna är i grunden gynnsamma på flera håll. Detta ger sammantaget en positiv syn på aktiemarknaderna, och andra konjunkturberoende marknader.

Samtidigt finns ett antal riskscenarier som skulle kunna rubba investeringsviljan; statsfinansiella problem, stater som inte längre håller marknaden under armarna med stödåtgärder, olika problem i såväl utvecklade marknader som och geopolitiska händelser som påverkar råvarumarknaden. Dessutom anas en grogrund för växande spekulationsbubblor på vissa håll.

-Det kan låta dystert, men en sansad analys av var och en av dessa risker leder fram till bedömningen att det ändå finns gott om goda investeringsmöjligheter, för den som väljer rätt, säger Hans Peterson.

Bild: (C) NatUlrich—Fotolia.com

 

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.