East Capital utnämner tre nya rådgivare

East Capital förstärker sina rådgivningskommittéer med tre nya rådgivare.

•Al Breach, välkänd expert på globala tillväxtländer med lång bakgrund som analytiker och ekonom på UBS och Goldman Sachs•Torbjörn Becker, välkänd expert på östeuropeiska ekonomier, chef för Stockholm Institute of Transition Economics (SITE) vid Handelshögskolan i Stockholm
•Christer Ljungvall, välkänd expert på Kinas utveckling, specialiserad på tillväxt, institutioner, regional utveckling, finansiell stabilitet och Kinas banksystem
”Efter utvidgningen av vårt investeringsområde, och den globala utvecklingens ökande betydelse för de marknader som vi investerar i, är utnämningarna av Al Breach, Torbjörn Becker och Christer Ljungvall till våra rådgivningskommittéer ett viktigt steg. Vi ser fram emot att dra nytta av deras sakkunskap och insikter”, säger Peter Elam Håkansson, ordförande och grundare av East Capital.

Al Breach är styrelseledamot i Bank of Georgia och i Vostok Nafta samt medgrundare och ordförande i TheBrowser.com. Han har haft flera positioner i Ryssland, bland annat som verkställande direktör och analyschef vid Brunswick UBS/UBS och som Rysslands- och OSS-ekonom vid Goldman Sachs. Han har skrivit den ekonomiska tidskriften RET för SITE och London School of Economics, och har arbetat som fondförvaltare vid Rothschild Asset Management i London. Al Breach har en examen i ekonomi från London School of Economics samt en examen i matematik från Universitetet i Edinburgh.

Torbjörn Becker är direktör för Stockholm Institute of Transition Economics (SITE) vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans arbete omfattar makroekonomi, internationell ekonomi, finansmarknader, skuldhantering, skattepolitik och utvecklingsfrågor. Vid tidigare funktioner inom IMF arbetade han med tillväxtmarknader och utvecklingsländer i Östeuropa och Ryssland, Asien och Stillahavsområdet samt Mellanöstern. Han har doktorerat i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Christer Ljungwall är specialiserad på tillväxtfrågor, institutioner och regional utveckling, finansiell stabilitet och banksystemet i Kina. 2004-2009 var han gästforskare vid det prestigefyllda China Center for Economic Research på Pekings Universitet. Han arbetar för flera internationella organisationer och deltar i ett antal forskningsprojekt kring Kinas ekonomi och ska börja en docentur i nationalekonomi vid Copenhagen Business School. Christer har en doktorsexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet. Han har publicerat akademiska och populärvetenskapliga artiklar och är författare till två böcker.

Om East Capital
East Capital är den ledande oberoende kapitalförvaltaren specialiserad på tillväxtmarknaderna i Östeuropa och Kina. Bolaget, som grundades 1997, baserar investeringsstrategin på ingående kunskap om marknaden, fundamental analys och täta företagsbesök av investeringsteamen. East Capital förvaltar aktivt 53 miljarder SEK i noterade och onoterade aktier, samt fastigheter. Bolaget har huvudkontor i Stockholm, samt kontor i Hongkong, Kiev, Moskva, Oslo, Paris, Shanghai, Tallinn och Wien.

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.