Svenksa kronan kan ses som “safe haven”

STOCKHOLM (Direkt) Den svenska kronans status som en börsstyrd valuta baseras till stor del på självuppfyllande föreställningar. Det finns samtidigt goda argument för att kronan skulle vara mer av en “safe haven”-valuta och den som oroas över en långdragen eurokris bör köpa kronor mot euro.

Det skriver HSBC i en analys.

“Sammansättningen på den svenska börsen, med ett stort antal multinationella företag, kan förklara kronans koppling till globala börser och riskaptiten. Man skulle dock kunna argumentera för att kronan faktiskt borde röra sig i motsatt riktning – att den borde ses som en ‘safe haven'”, skriver banken.

HSBC rankar olika valutors “safe haven”-status efter hur väl de uppfyller
kriterierna kontroll över inflationen, långsiktig kontroll över statsfinanserna och externa balanser. Sverige får högt betyg på både statsfinanser och externa balanser och hålls endast tillbaka av inflationen, vilket gör att kronan hör de till valutor med bättre “safe haven”-status.

HSBC konstaterar att kronan till stor del styrs av den globala börsutvecklingen, men att det finns flera andra valutor inom G10 som kan sägas vara mer börsstyrda.

Banken frågar sig vidare om det är rimligt att kronan ska handlas som en
riskvaluta och kommer fram till att det är en myt att den svenska börsen skulle vara en börs med högt beta, sedan 1999 har svenska OMX30 haft i stort sett samma beta över tid som amerikanska S&P500.

HSBC menar också att det är fel att kronan skulle vara börsstyrd för att svenska företag har en stor del av sina intäkter utomlands. Detta gäller i än högre grad för Schweiz, utan att schweizerfranchen ses som en riskvaluta. Banken noterar dock att den svenska börsen har en stor andel cykliska företag, något som skiljer den från Schweiz. Vidare menar HSBC att det är svårt att argumentera för att det globala börssentimentet leder till några stora in- och utflöden från Sverige, särskilt inte på daglig basis.

“Vi har alltså kvar massans vishet som förklaringen, tanken att kronans
känslighet för börsen helt enkelt är självuppfyllande. Men på finansmarknaderna är tidigare uppgångar och krascher bevis på faran för gruppmentalitet”, skriver HSBC, som tycker att kronan förtjänar mer än att bara ses som en valuta som återspeglar de globala börssvängningarna.

Banken tror också att kronan framöver kan komma att drivas av andra faktorer, som räntedifferenser, än hur de globala aktiemarknaderna utvecklar sig. HSBC rekommenderar köp av kronor mot euro för den som oroas över en långdragen kris i euroområdet.

“Investerare som är oroliga för det börsfall som därmed följer kan dock vilja vänta tills den vanliga ryggmärgsreflexen har fått kronan att försvagas innan de kliver in och köper valutan”, skriver HSBC.

Bild: (C) L-tony740607—Fotolia.com

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.