Q3s avkastning orsakade skarpt fall i volymen av förvaltade tillgångar för hedgefonder

Stockholm (HedgeFonder.nu) Avkastningen föll under kvartalet som slutade 30e september och reducerade totalt förvaltat kapital i hedgefondsbranschen med USD 85 miljarder enligt en press release från HFR Global Hedge Fund Industry Report. Tillgångsminskningen avslutar den ökning som varade två kvartal i rad och som skapade en ny rekordnivå för totalt förvaltat kapital och nu är branschens total USD 1,97 triljoner. HFRI Fund Weighted Composite Index backade 6,2 % under kvartalet och utraderade första halvårets lilla uppgång. För 2011 är indexet nu minus 5,4 %.

Trots fallande avkastning har investerare fortsatt att allokera kapital till hedgefonder och Q3s inflöde var 8,7 miljarder USD. Detta är det i raden nionde kvartalet med nettoinflöde och årets nettoinflöde är därmed 70,1 miljarder USD.Investerare föredrog vissa strategier så som relative value arbitrage som mottog 8,5 miljarder USD vilket för 2011 innebär nettoinflöde på över 30 miljarder USD. Makrofonder hade nettoutflöde på tre miljarder USD trots positivt resultat för kvartalet med 0,6 %. För året har dock makrofonder varit positivt med nästan 20 miljarder USD nettoinflöde. I kontrast kan nämnas att aktiehedgefonder, vilka står för nästan 30 % av branschen, fick se ett inflöde på 2,7 miljarder USD under tredje kvartalet trots att avkastningen föll med 10,4 %. Kreditkänsliga event drivna fonder backade 7,3 % under kvartalet och hade ett nettoinflöde på lite mindre än 500 miljoner USD; eventdrivna fonder har haft mindre än 10 miljarder USD i nettoinflöde under de tre första kvartalen under 2011, det minsta av alla strategier.

Totalt 61 % av alla hedgefonder hade nettoutflöde under tredje kvartalet medan 39 % hade inflöde. Av dessa hade ungefär 20 fonder inflöden större än 500 miljoner USD och nästan 25 fonder hade utflöden större än 500 miljoner USD skrev Hedgeweek på fredagen.

Bild: (C) Nikolai Sorokin—Fotolia.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.