CTA

Uttag ur hedgefonder ökade under stormigt september enligt GlobeOp

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Investerare tog ut cirka fem gånger mer pengar från hedgefonder under september månad fram till 1 oktober än under föregående period, under några av de mest turbulenta veckorna för aktie-och obligationsmarknaderna sedan finanskrisen som startade 2008, började dämpa riskaptiten. Det rapporterar Reuters.

Bruttoutflöden, vilket mäts av GlobeOp Capital Movement Index som följer månatliga nettoinsättningar och uttag ur hedgefonder som förvaltar runt 170 mdr USD i tillgångar, uppgick till 3,17% förra månaden, vilket är fjärde gången bruttoutflöden var över 3% under 2011.

Uttagen ur hedgefonder hade fallit till 0,58 procent under augusti månad fram till 1 september, den lägsta nivån sedan före kreditkrisen då investerare bytte traditionellt säkra tillflyktsorter, som den schweiziska francen och guld, till förmån för investeringar som förväntades att tjäna pengar under alla marknadsförutsättningar.

GlobeOp Index visar dock att hedgefonder fortfarande hade positiva nettoinlöden uppgående till +0,31% under månaden fram till 1 oktober, efter ett bruttoinflöde om 3,48% för samma period.

“Hedgefondinvesterarna är fortsatt dedikerade”, säger Hans Hufschmid, CEO för GlobeOp Financial Services. “Efter en tvåsiffrig nedgång för aktier under kvartalet, fortsätter alternativa investeringar att bibehålla sin attraktionskraft.”

Den totala hedgefondmarknaden, uppgående till 2.000 miljarder USD, har en rejäl uppförsbacke för att lyckas leverera en positiv genomsnittlig årlig avkastning under 2011 mot bakgrund av en aldrig tidigare skådad stress för euroområdet statspappersmarknader och nedgångar på aktiemarknaden utlösta av rädsla för en ny global recession.

Den genomsnittliga hedgefonden förlorade -2,8 procent i september, vilket ger en sammanlagd nedgång på -4,7 procent för årets första nio månader, enligt HFRI hedgefondindex.

Bild: (C) Arto—Fotolia.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.