Hedgefondförvaltare Traction Fonder stänger butiken

Stockholm (www.HedgeFonder.nu) – Styrelsen för hedgefondförvaltaren Traction Fonder AB har beslutat att förvaltningen av samtliga fonder ska upphöra. Traction Fonder ägs av det börsnoterade investmentbolaget AB Traction och förvaltar i dagsläget fyra fonder.

Tillståndet att bedriva förvaltning har inte dragits tillbaka, utan är ett beslut taget av fondbolaget.

Utvecklingen i de fyra fonderna Yield, Small Cap, Track Traction och Global Value har inte direkt rosat investerarna. Yield är hittills i år (per 2011-10-13) ner med -2,50%, Small Cap -19,29%, Track Traction ner hela -28,42%, samt Global Value hissnande -29,21%.

Fonderna kommer att överlämnas till förvaringsinstitutet SEB per 2011-12-05.

Bild: (C) aboutpixel.de—daylight

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

2 Comments

  1. “så försöker hedgefondsförvaltaren helt enkelt att tjäna pengar”… känns positivt!

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.