JÄMNT FÖRDELAT BÄTTRE/SÄMRE BANKER EUROPA 3 KV

STOCKHOLM (Direkt) Av de 23 europeiska banker som Keefe, Bruyette & Woods
bevakar, och som rapporterat för tredje kvartalet fram till i fredags, slog sex stycken förväntningarna med mer än 10 procent, tio kom in i linje (+/-10 procent) och sju banker missade KBW:s prognoser med mer än 10 procent.

Det framgår av en analys daterad den 7 november där nettovinsterna för de 23 bankerna aggregerat kom in 21 procent under Keefe, Bruyette & Woods estimat för tredje kvartalet exkluderat investmentbanker, och -3 procent inklusive dessa.

Intäkterna var totalt 2 procent sämre än KBW väntat sig, 11 procent sämre
inkluderat investmentbanker, främst förklarat av att svaga tradingresultat
övervägde bättre räntenetton.

Kostnaderna kom i stort sett in linje med KBW:s estimat, utan att räcka till för att väga upp de svagare intäkterna, och kreditförlusterna var totalt 6 procent sämre än väntat, till stora delar drivet av Grekland och försvagad makromiljö.

Prognosrevideringarna för vinsterna per aktie fortsätter därmed sin negativa trend, där brittiska banker med verksamhet i Asien (HSBC och Standard Chartered) och nordiska banker påverkats minst medan italienska och grekiska banker
drabbats hårdast, summerar Keefe, Bruyette & Woods efter rapporterna.

“Att sektorn bara adderade 9 baspunkter till sitt kärnprimärkapital var en
besvikelse, jämfört med 37 baspunkter i det andra kvartalet. Sammanfattat var resultaten för det tredje kvartalet överlag en besvikelse, även om teman som grekisk och italiensk politik kommer att fortsätta dominera
aktiekursutvecklingen på kort sikt”, skriver KBW i analysen.

För de svenska bankerna har Keefe, Bruyette & Woods rekommendationen outperform för Handelsbanken och Swedbank och market perform för Nordea och SEB.

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.