- Advertisement -
- Advertisement -

RIKSGÄLDEN: STATENS BETALNINGAR +3,0 MDR KR I OKTOBER

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Statens betalningar resulterade i ett överskott på 3,0
miljarder kronor i oktober. Riksgäldens prognos pekade mot ett överskott på 0,2 miljarder kronor.

Det rapporterar Riksgälden på onsdagen.

Nettot av myndigheternas betalningar var 2,7 miljarder kronor högre än
Riksgälden beräknat, vilket bland annat beror på att Sidas utbetalningar
överskattades samtidigt som flera myndigheter hade oväntat stora inbetalningar.

Riksgäldens nettoutlåning blev 1 miljarder kronor högre än prognos.

Skatteinkomsterna utvecklades i linje med prognosen.

Räntebetalningarna på statsskulden blev 1 miljard kronor lägre än prognos,
delvis beroende på högre realiserade valutakursvinster.

Statsskulden uppgick till 1.012 miljarder kronor den 31 oktober.

För tolvmånadersperioden till och med september visade statens betalningar ett överskott på 69 miljarder kronor.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest Articles

RFP: Search for “Limited Loss” Strategies

Stockholm (HedgeNordic) – A German corporate investor is seeking to invest in at least one “limited loss” strategy, with a minimum allocation of €100...

Indecap and PriorNilsson to Unite Forces

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish fund manager Indecap has announced the acquisition of fund boutique PriorNilsson Fonder, marking the beginning of a strategic collaboration set...

Benchmark-Plus High-Yield Investing at LD Pensions

Stockholm (HedgeNordic) – Danish pension fund LD Pensions manages two separate pension funds, each with different investment horizons. While the allocation across equities, investment-grade...

Small-cap Equities: Entering a Sweet Spot?

By Krzysztof Janiga, CFA, Senior Equity ETF Strategist at SPDR: As valuation levels in large caps became extreme, the market rally began to broaden...

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -