RIKSGÄLDEN: STATENS BETALNINGAR +3,0 MDR KR I OKTOBER

STOCKHOLM (Direkt) Statens betalningar resulterade i ett överskott på 3,0
miljarder kronor i oktober. Riksgäldens prognos pekade mot ett överskott på 0,2 miljarder kronor.

Det rapporterar Riksgälden på onsdagen.

Nettot av myndigheternas betalningar var 2,7 miljarder kronor högre än
Riksgälden beräknat, vilket bland annat beror på att Sidas utbetalningar
överskattades samtidigt som flera myndigheter hade oväntat stora inbetalningar.

Riksgäldens nettoutlåning blev 1 miljarder kronor högre än prognos.

Skatteinkomsterna utvecklades i linje med prognosen.

Räntebetalningarna på statsskulden blev 1 miljard kronor lägre än prognos,
delvis beroende på högre realiserade valutakursvinster.

Statsskulden uppgick till 1.012 miljarder kronor den 31 oktober.

För tolvmånadersperioden till och med september visade statens betalningar ett överskott på 69 miljarder kronor.

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.