Hedgefonder visade överlag uppgångar i oktober

Stockholm (www.Hedgefonder.nu) – Fem av sju hedgefondstrategier visade vinster i oktober, vilket resulterade i ett plus på 1,85% för Dow Jones Credit Suisse Core Hedgefund Index. Av de sju sektorerna var Event Driven den bästa sektorn under föregående månad, då många förvaltare omstrukturerat sina portföljer för att minska exponeringen mot ”mjukare” katalysatorer, såsom ledningsförändringar och tvister. Dessa faktorer var drivande faktorer till underavkastningen i september. Managed Futures, som var den bästa strategin i september, var den värsta modellen i oktober när trenderna vändes emot många av de positioner där förvaltarna var kort aktier, kort råvaror och långa räntebärande.

Om man tittar på kapital inom ramen för UCITS-fonder var Emerging Markets-förvaltarna de stora vinnarna i oktober när ett visst mått av förtroende återvänt till marknaden, resulterande i en uppgång på 6,12% enligt UCITS Alternative Index Emerging Markets. Sammantaget steg UCITS Alternativa Index Global 1,81% men ligger fortfarande på -2,71% för året. Long/Short Equity (+2,36%) och Event Driven (+2,07%) gav också ganska bra resultat, medan Market Neutral och Makro-strategier kämpade för att skapa någon riktig momentum, vilket ändå slutade med marginellt positiva resultat. Råvaror steg 0,75 procent och förblir den enda strategin för helåret med positiva siffror, upp +0,85% hittills i år. CTA och FX var de enda förlorarstrategierna förra månaden och tappade -2,52% respektive -0,85%. Den största eftersläntraren under 2011 är fortfarande Emerging Markets, med en nedgång på -6,29% trots den starka utvecklingen förra månaden.

Bild: (C)Peter Kirchhoff — pixelio.de

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.