- Advertisement -
- Advertisement -

Citi tror Euron överlever, men flera utmaningar 2012

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) En intensifierad euro-kris, allmän politisk oro, nationers försök att få ned skuldsättningen och ett högt oljepris – det är några av utmaningarna på vägen mot högre tillväxt och ljusare makroekonomi under nästa år.

Det tror Citigroup, som i en ny rapport listar de teman banken tror kommer att sätta sin prägel på finansmarknaderna under 2012.

Banken tror inte att euron kommer att upplösas, varken under 2012 eller under de följande åren, men understryker samtidigt att risken för ett sådant scenario inte kan negligeras helt och hållet.

“Även om euroområdet kommer att befinna sig under intensiv stress, tror vi att det kommer att förbli intakt med tanke på de höga kostnaderna för ett land att träda ur. En upplösning av eurozonen har en sannolikhet på mindre än 5 procent”, skriver banken i rapporten där de framträder under varumärket Citi.

Vidare förutses att minst två länder – Grekland, Portugal och möjligtvis även Irland – kommer att behöva rekonstruera sina skulder under 2012-2013. Citi tror inte att något land kommer att lämna euron under 2012, med Grekland som möjligt undantag. Den politiska osäkerheten i landet är fortfarande stor och sannolikheten för ett grekiskt utträde sätter banken till 25 procent.

Citi spår att räntespreadarna på statsobligationer i Europa kommer att öka
ytterligare, åtminstone under det första halvåret. Direkta eller indirekta
stödåtgärder från ECB kommer sedermera att ge lindring och minska
ränteskillnaderna.

Ytterligare finanspolitisk åtstramning, strukturella reformer och fortsatt
allmän osäkerhet kommer att tynga efterfrågeutvecklingen i Europa och under 2012 kommer euroområdet befinna sig i recession, tror Citi.

“Vi förväntar oss ytterligare tillbakagång i BNP under 2013”, heter det vidare om Europa.

Citi tror samtidigt att den globala ekonomin kommer att växa med 2,5 procent under 2012, ned från 3 procent under 2011 och från 4 procent under 2010.

Ett annat troligt tema för 2012 är skuldminskning. De 30 senaste årens rally i aktier, fastigheter och obligationer har ackompanjerats av en stor ökning i upplåningen. Nu måste skulderna i västvärlden ned och den centrala frågan är enligt banken om det kan ske utan följdverkningar på tillgångspriserna och den ekonomiska tillväxten.

Svaret handlar i hög grad om det allmänna förtroendet. Ett stort bostadslån är inte något problem om du tror att priserna kommer att stiga, exemplifierar banken.

“De goda nyheterna är att allt handlar om förtroende. De dåliga nyheterna är att det skapar ett mycket osäkert klimat. Det är positivt för ränteplaceringar vilka över en längre tidsperiod troligen kommer att erbjuda bättre riskjusterad avkastning än mer riskfulla alternativ som fastigheter eller aktier”, skriver Citigroup.

Banken konstaterar vidare att många investerare tror att flera mogna ekonomier står inför ett “förlorat årtionde”, det vill säga en lång period med låg tillväxt likt Japan de senaste 20 åren. Empiri visar att aktiemarknader inte nödvändigtvis behöver utvecklas dåligt under sådana perioder, snarare tvärtom under vissa förutsättningar: stigande inflation, låga bolagsvärderingar och vinster på uppåtgående. Det är kriterier som Storbritannien uppfyller just nu.

“Om den utvecklade världen är i början av ett förestående förlorat årtionde, tror vi att den brittiska aktiemarknaden skulle ha bäst läge”, skriver bankens analytiker.

Oljan kan utgöra ett hot mot makroekonomin under nästa år, argumenterar banken vidare i rapporten. Utbudet kommer att vara begränsat och reservkapacitet är låg. Därmed kan den ekonomiska utvecklingen komma att hämmas. Citi tror att oljepriset kommer att ligga mellan 100 och 120 dollar per fat under de två kommande åren.

Dessutom finns det en lång rad av geopolitiska spänningsområden – Iran, Irak, Saudiarabien, Syrien, Nigeria och Sudan bland andra – och dessa länder utgör en stor andel av det globala oljeutbudet. Därmed finns det en betydande risk för branta, men tillfälliga, prisstegringar under 2012.

“Om exempelvis Iran försöker stänga Hormuz-sundet, tror vi att priset snabbt skulle kunna gå över 150 dollar per fat”, varnar Citi.

Banken tror även att guldpriset kommer att fortsätta upp, om än inte i samma takt som under de två senaste åren. Prognosen är att guldpriset stiger med 8 procent under 2012 och med 15 procent under 2013 för att därefter snabbt gå nedåt när makroekonomin stabiliseras under 2015.

Bild: (C) Helder Almeida—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest Articles

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Cevian Acquires Stake in Swiss Insurer

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish activist investor Cevian Capital has unveiled a 3.12 percent stake in Swiss insurer Baloise Holding AG. The stake is valued...

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

The Hands-On Approach of NCI Advisory in Debt Investing

Stockholm (HedgeNordic) – With over 45 years of expertise in structured finance and debt asset management, Jørgen Beuchert has dedicated the last 15 years...

Hedge Fund Journal: Calculo Best in Commodity Trend Following

Stockholm (HedgeNordic) – Calculo Evolution Fund, a pure commodity trend-follower based in Denmark, has been recognized as the “Best Performing Commodity Trend Follower” over...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -