- Advertisement -

hedgefondindustrin ─ tag

Latest articles

Deutsche Bank: Hedgefonders kapital kommer att öka med 11% under 2013

London (HedgeFonder.nu) – Enligt Deutsche Banks elfte årliga Alternative Investor Survey tror investerare att hedgefonders kapital kommer att öka med 11% under 2013 och...

Hedgefondåret 2012: Totala tillgångarna växte till 1.780 miljarder USD

Stockholm (HedgeFonder.nu) - Efter att hedgefonder startade året 2012 på ett starkt sätt med en uppgång på 4,16% under de två första månaderna, fick...

Hedgefonder behöver kapital på 250 miljoner USD för att betala räkningarna

Stockholm (HedgeFonder.nu) – En nyligen publicerad rapport från Citi Prime Finance har undersökt omkostnaderna för att driva en hedgefond, för att skapa ett riktmärke...

Vad är en hedgefond? Alltså på riktigt…

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Vi funderade ett tag på vad vi skulle göra med den 1000:e artikeln som vi publicerar här på HedgeFonder.nu. Nåväl, här...

Intervju med Christian Carping – DNB Prisma

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Inom DNBs utbud av hedgefonder finns en fond-av-hedgefonder med multistrategi-inriktning, gemensamt förvaltad av ett team på sex personer i Stockholm. Prisma...

Hedgefonder växte något under maj 2012

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Hedgefondindustrin hade en svag försäljningsmånad i maj och tog endast in USD 852 miljoner (0,05% av förvaltat kapital), men det var...

Framtidens 40 bästa hedgefondstjärnor utsedda

London (HedgeFonder.nu) – Det är knappast förvånande att förvaltare från New York och London dominerar listan med framtidens 40 bästa hedgefondstjärnor. Undersökningen Tomorrow’s Titans, som...

DJ Credit Suisse Hedge Fund Index i princip oförändrad i april

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Hedgefondersektorn avslutade, enligt Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index, april månad ner -0.04%, med endast fyra av 10 strategier på...

Systematiska förvaltare kommenterar augusti månads turbulenta marknad

Stockholm (www.HedgeFonder.nu) – Efter en skakig månad i juli visade sig augusti bli än värre med kraftiga prisrörelser i alla tillgångslag och hög volatilitet...

Nya hedgefondlanseringar når tre års högsta för 2011

Stockholm (www.HedgeFonder.nu) - Nya hedgefondstarter fortsatte att öka under första kvartalet 2011, där lanseringarna under både första kvartalet och rullande fyra kvartal nått sin...

En CTA-fond från Finland

- Stockholm (hedgenordic.com) Managed Futures fonder eller CTA har traditionellt låga korrelationer, ofta mycket nära noll med andra tillgångsslag som aktier, räntebärande värdepapper eller...

Fast- och prestationsbaserat arvode vanligast inom Hedgefondindustrin

Stockholm (HedgeFonder.nu) - Hedgefonder tjänar normalt sina inkomster genom olika typer av avgiftsstrukturer . Dessa avgifter är inte bara avsedd att täcka fondens administrativa...

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_imgspot_img