- Advertisement -
- Advertisement -

En CTA-fond från Finland

- Advertisement -

– Stockholm (hedgenordic.com) Managed Futures fonder eller CTA har traditionellt låga korrelationer, ofta mycket nära noll med andra tillgångsslag som aktier, räntebärande värdepapper eller andra hedgefondstrategier. CTA syftar till att uppnå en positiv avkastning oavsett marknadsläge och blir därmed alltmer uppmärksammat av såväl professionella som privata investerare. Idag står tillgångar som förvaltas av Managed Futures fonder för cirka 15% av totalt förvaltat kapital inom hedgefondindustrin, enligt BarclayHedge.

En av de framträdande och framgångsrika nordiska CTA förvaltarna är Estlander & Partners, en finsk CTA-fond som sysselsätter 47 personer i Finland, Tyskland och Schweiz. I tre olika strategier – Estlander & Partners Freedom, Estlander & Partners Global Markets och Estlander & Partners Alpha Trend – förvaltar bolaget 880 miljoner dollar (mars 2011) helt systematiskt. Företaget grundades 1991 och handlar i dag på 125 olika marknader, fördelade på energi, livsmedel, metaller, valutor, obligationer och aktier. Deras Alpha Trend Strategy har gett en avkastning på ca 1080% netto efter avgifter sedan start. Denna strategi har aldrig haft en negativt år sedan starten och har givit en geometrisk genomsnittlig avkastning på 13,5%. Tradingen resulterade i en liten positiv avkastning under det utmanande året 2009, en prestation många CTA chefer kämpade med. En Sharpekvot på 0,75 återspeglar den svåra period Managed Futures fonderna har haft.

I oktober 2010 startade Estlander & Partners handel i en UCITS III- fond registrerad i Tyskland, baserat på Estlanders framgångsrika strategi i Estlander & Partners Freedom-fonden. På deras hemsida hävdar Estlander att den ”skall vara identisk med den befintliga Estlander Partners Freedom fonden (non-UCITS) i fråga om positioner, avkastning och risk.” Om det faktiska resultatet kommer att bli minst lika bra återstår att se över tid. Fördelarna med en UCITS-III-fond har alltid ett pris – avgiftsstrukturen (och beroende på vilken typ av investerare du är kan dessa behöva utredas): investeringsavgifterna för fonden varierar från 1% (klass D) till 5% (klass A) och förvaltningsavgifterna är 1,6% till 2,6% per år, beroende på andelsklass. Den rörliga avgiften, som enligt vår mening bör vara det största bidragsgivaren till en hedgefondförvaltares inkomst, befinner sig på branschsnittet 20% för alla klasser. Skillnaden i förvaltat kapital mellan de nya och gamla fonder kan också spela en betydande roll, både på kostnadssidan samt möjligheterna till trading och allokering. För 2011 visar alla fonder på Estlander & Partners hemsida positiv avkastning fram till 29:e april. BarclayHedges CTA-index visar ett minus på 0,33% under samma period, med en genomsnittlig årlig avkastning på 11,55% sedan det började beräknas 1980.

Bild: © bydepeche—pixelio.de

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

CTA Roundtable 2023: A Wish to a Genie in Bottle

Stockholm (HedgeNordic) – Once again, we were humbled and exuberant to attract some of the brightest stars in the CTA space to join us...

Enfusion Platform: An Integrated Front, Middle and Back Office Experience

London (HedgeNordic) – Sweden is the third largest hedge fund hub in Europe, and the overall Nordic region is important for the Enfusion platform,...

Nordic Equity Long-Only Funds Shine in November

Stockholm (HedgeNordic) – In September, HedgeNordic introduced a new sub-strategy category to the Nordic Hedge Index: Equity Long-Only (ELO). This category is home to...

Overcoming 2022’s Challenges, Surging Beyond 20% Returns in 2023

Stockholm (HedgeNordic) – Under the guidance of Michael Petry, Danske Bank Asset Management has developed a solid trio of relative-value fixed-income hedge funds, overseeing...

Pareto Closes the Chapter on Omega

Stockholm (HedgeNordic) – Pareto Asset Management has announced the merger of its modest-sized Nordic-focused long/short equity fund, Pareto Nordic Omega, into the more successful...

Tidan Unveils ‘Barbell’ Strategy in High Yield

Stockholm (HedgeNordic) – Michael Falken and his team at Tidan Capital, which includes ex-Goldman Sachs capital structure veteran William Wilson, are setting their sights...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -