- Advertisement -
- Advertisement -

En CTA-fond från Finland

Report: Systematic Strategies

- Advertisement -

– Stockholm (hedgenordic.com) Managed Futures fonder eller CTA har traditionellt låga korrelationer, ofta mycket nära noll med andra tillgångsslag som aktier, räntebärande värdepapper eller andra hedgefondstrategier. CTA syftar till att uppnå en positiv avkastning oavsett marknadsläge och blir därmed alltmer uppmärksammat av såväl professionella som privata investerare. Idag står tillgångar som förvaltas av Managed Futures fonder för cirka 15% av totalt förvaltat kapital inom hedgefondindustrin, enligt BarclayHedge.

En av de framträdande och framgångsrika nordiska CTA förvaltarna är Estlander & Partners, en finsk CTA-fond som sysselsätter 47 personer i Finland, Tyskland och Schweiz. I tre olika strategier – Estlander & Partners Freedom, Estlander & Partners Global Markets och Estlander & Partners Alpha Trend – förvaltar bolaget 880 miljoner dollar (mars 2011) helt systematiskt. Företaget grundades 1991 och handlar i dag på 125 olika marknader, fördelade på energi, livsmedel, metaller, valutor, obligationer och aktier. Deras Alpha Trend Strategy har gett en avkastning på ca 1080% netto efter avgifter sedan start. Denna strategi har aldrig haft en negativt år sedan starten och har givit en geometrisk genomsnittlig avkastning på 13,5%. Tradingen resulterade i en liten positiv avkastning under det utmanande året 2009, en prestation många CTA chefer kämpade med. En Sharpekvot på 0,75 återspeglar den svåra period Managed Futures fonderna har haft.

I oktober 2010 startade Estlander & Partners handel i en UCITS III- fond registrerad i Tyskland, baserat på Estlanders framgångsrika strategi i Estlander & Partners Freedom-fonden. På deras hemsida hävdar Estlander att den ”skall vara identisk med den befintliga Estlander Partners Freedom fonden (non-UCITS) i fråga om positioner, avkastning och risk.” Om det faktiska resultatet kommer att bli minst lika bra återstår att se över tid. Fördelarna med en UCITS-III-fond har alltid ett pris – avgiftsstrukturen (och beroende på vilken typ av investerare du är kan dessa behöva utredas): investeringsavgifterna för fonden varierar från 1% (klass D) till 5% (klass A) och förvaltningsavgifterna är 1,6% till 2,6% per år, beroende på andelsklass. Den rörliga avgiften, som enligt vår mening bör vara det största bidragsgivaren till en hedgefondförvaltares inkomst, befinner sig på branschsnittet 20% för alla klasser. Skillnaden i förvaltat kapital mellan de nya och gamla fonder kan också spela en betydande roll, både på kostnadssidan samt möjligheterna till trading och allokering. För 2011 visar alla fonder på Estlander & Partners hemsida positiv avkastning fram till 29:e april. BarclayHedges CTA-index visar ett minus på 0,33% under samma period, med en genomsnittlig årlig avkastning på 11,55% sedan det började beräknas 1980.

Bild: © bydepeche—pixelio.de

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Ridge Capital Expands Team After Hitting €100 Million Milestone

Stockholm (HedgeNordic) – With its unconventional high-yield bond strategy now exceeding €100 million in assets under management, Ridge Capital is expanding its portfolio management...

“7 Years, Niller, Then You Know a Thing or Two”

Stockholm (HedgeNordic) – There is a Danish saying that goes, “7 years, Niller, then you know a thing or two,” suggesting that seven years...

Brobacke Gains 7.6% in Early July, Predicts Continued Bull Market

Stockholm (HedgeNordic) – After a relatively flat first half of 2024, marked by noticeable month-over-month volatility, discretionary macro fund Brobacke Global Allokering advanced 7.6...

Kristofer Barrett Back to Managing Tech Fund

Stockholm (HedgeNordic) – Kristofer Barrett, the former portfolio manager of the multi-billion-dollar Swedbank Robur Technology fund, has returned to managing a technology-focused equity fund....

Tidan’s Resurgence Amid Markets Needing a Touch of Magic

Stockholm (HedgeNordic) – In late 2021, Michael Falken and his team at Tidan Capital launched a hedge fund employing a capital structure relative value...

The Value of Short Selling for Symmetry

Stockholm (HedgeNordic) – Stock-picking hedge fund Symmetry Invest has achieved a net-of-fees annualized return of 18 percent since its inception just over 11 years...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -