Farligt bankarbete – med rån och hot

Finansförbundet har genomfört 2011 års Rånbarometer där 2 700 bankanställda i kontorsrörelsen har svarat på frågor om upplevelsen av rån eller rånförsök.

77 procent har varit med om rån eller rånförsök mot bankkontoret.  För många innebar det sjukskrivningar, byte av arbetsuppgifter och arbetsplatser och t o m byte till helt annan bransch.  Fyra av tio  av upplever fortfarande konsekvenser av rånsituationen i form av sämre hälsa och sömnsvårigheter. 9 av 10 tänker i arbetet på risken att bli rånad.

–  De allra flesta känner ökad oro, rädsla och ångest efter bankrånet, säger Marie Löök vid     Finansförbundet som ansvarat för undersökningen.

–          Utöver rån så förekommer också hot i form av försök till penningtvätt och andra hotsituationer från bankkunder.

 För att eliminera risken för rån mot bankkontoren verkar Finansförbundet för att avskaffa kontanthanteringen i samhället. Se mer om detta på www.kontantfritt.nu.

–          För att detta på sikt ska kunna bli möjligt krävs tillgång till alternativa betalsätt för alla med avseende på bl a teknik, kunskap och integritet. Detta bör inte vara någon omöjlighet inom en inte alltför avlägsen framtid, säger Marie Löök.Bild: © by Sofiene Issaoui-Dreamstime.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.