Scientia Fund Management arrangerar möten i Göteborg och Malmö

Stockholm (www.HedgeFonder.nu) – Svenska hedgefondförvaltaren Scientia Fund Management arrangerar två investerarträffar i Göteborg och Malmö nästa vecka. Scientia Fund Management förvaltar två hedgefonder: Scientia Hedge och Scientia Sverige – båda baserade på Scientia Insider Model-strategi.

 Scientia Insider Model-strategin går ut på att leta efter mönster och följande insiders som överträffat marknaden. En insider kan hittas inom bolagsledningen på ett börsnoterat företag, i dess styrelse eller bland dess större aktieägare.

 Scientia kommer att göra en presentation och berätta om sina hedgefonder och därefter ges det tillfälle till en frågestund och en chans att träffa portföljförvaltaren Erik Lidén.

Evenemanget i Göteborg hålls den 12 maj kl Scientia Fund Management huvudkontor på Stora Nygatan. Evenemanget i Malmö hålls den 10 maj på Elite Hotel Savoy. Anmäl deltagande på: insiderevent@scientia.se

 Scientia Sverige är en svensk aktiehedgefond startad 2010. Målsättningen är att uppnå högsta möjliga avkastning och samtidigt slå sitt jämförelseindex (SIX-PRX).

 Scientia Hedge lanserades 2009 och arbetar utifrån en strategi med hög riskjusterad avkastning. Hedgefonden investerar i svenska aktier baserat på Insidermodellen och i tillgångar med en negativ korrelation på börsen.

 “I förvaltningen av fonden är det övergripande målet att uppnå högsta avkastning genom att följa insiders och gör få, men korrekt, investeringar baserade på InsiderModel.” Fondförvaltare Erik Lidén berättar, “avkastningen på råvarorna guld och olja har över längre tidsperioder visat sig vara negativt korrelerad med aktiemarknaden. Investeringar i dessa råvarorvaror fungerar som ett som en motvikt i fallande aktiemarknader.”

 

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.