- Advertisement -
- Advertisement -

Förslag om nya regler för investeringsfonder

- Advertisement -

Regeringen lämnar i dag en proposition till riksdagen med förslag om ändringar i lagen om investeringsfonder för att genomföra det nya EU-regelverket på fondområdet. Dessutom föreslår regeringen vissa lagändringar för att effektivisera svensk fondverksamhet och stärka konsumentskyddet.

– Nästan alla svenskar sparar i fonder på ett eller annat sätt. Det är viktigt att konsumenternas intressen tas tillvara. Informationen ska vara tydlig, avgifterna ska vara överblickbara och förvaltningen ska vara effektiv så kostnaden för kunden kan hållas låg. Detta är ett steg i rätt riktning, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

Propositionens förslag innebär att ett nytt EU-direktiv om fondbolag och värdepappersfonder (UCITS IV-direktivet) införs i svensk rätt.
Bland annat föreslås att:
– det blir möjligt för utländska fondbolag att ansvara för förvaltningen av svenska värdepappersfonder, och för svenska fondbolag att förvalta utländska värdepappersfonder,
– nya regler införs för fusion av fonder, både inom Sverige och över gränserna,
– nya placeringsregler införs som innebär att en värdepappersfond får placera alla medel i en annan värdepappersfond,
– den konsumentinriktade informationen om fonder, det s.k. faktabladet, förbättras.

Regeringen föreslår även vissa ändringar i fondlagstiftningen som inte är föranledda av EU-direktivet. Fondverksamhet ska kunna drivas effektivt så att kostnaderna för fondsparande blir så låga som möjligt och avkastningen så god som möjligt. För att bidra till ökad effektivitet i fondbolagen föreslås därför bland annat utökade möjligheter att ändra en investeringsfonds inriktning och möjlighet att införa så kallade andelsklasser i en fond.

För att stärka konsumentskyddet föreslås bland annat ökade krav på utländska fonder som marknadsförs i Sverige.

Lagändringarna förslås träda i kraft den 1 augusti 2011.

Bild: (C) by Thorben Wengert pixelio.de

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

Month in Review – November 2022

Stockholm (HedgeNordic) – After a difficult end to the third quarter, Nordic hedge funds are enjoying a strong fourth quarter. The Nordic hedge fund...

A COO for Protean’s Growth Journey

Stockholm (HedgeNordic) – The founding duo of the newly-launched Swedish hedge fund Protean Select has appointed Daniel Mackey as the Chief Operating Officer of...

Tor Svelland’s Fund Tops the Ranking

Stockholm (HedgeNordic) – One month to the end of the year, Svelland Global Trading Fund of Norwegian Tor A. Svelland takes the top spot...

Will Equities Bottom Out Like in 1974?

Stockholm (HedgeNordic) – Growing signs that price pressures are easing suggest inflation may have peaked, which has some market participants wondering whether equity markets...

Rising Mortgage Rates and Falling Stock Prices

Copenhagen – (Jesper Rangvid): During 2022, mortgage rates have risen and stock prices have fallen, both negatively influencing households’ consumption possibilities. But how much...

The Spectacular Unspectacular 20th Anniversary

Stockholm (HedgeNordic) – Reaching the 20th anniversary in the often short-lived and fast-paced hedge fund world is quite an achievement. In fact, some activity...