Nya hedgefondlanseringar når tre års högsta för 2011

Stockholm (www.HedgeFonder.nu) – Nya hedgefondstarter fortsatte att öka under första kvartalet 2011, där lanseringarna under både första kvartalet och rullande fyra kvartal nått sin högsta nivå sedan 2007, enligt uppgifter som publicerats idag av HFR, som just har släppt sin senaste Market Microstructure hedge fund industry report.

Nästan 300 hedgefonder (298) lanserades under första kvartalet 2011, en ökning av lansering motsvarande +3,3%, samtidigt som de totala tillgångarna inom hedgefondindustrin översteg 2 biljoner USD för första gången i historien. Antalet likvidationer av fonder steg också till den högsta nivån på 12 månader med 181 fonder som stängde, ett bortfall på nästan 2 procent för första kvartalet. Totalt har 684 fonder likviderats under de senaste 12 månaderna, vilket ger en nettoökning med 295 fonder totalt under det senaste året, också det den högsta siffran sedan 2007.

Skillnaden mellan de bästa och sämsta hedgefonderna fortsatte att minska under Q1 2011, där den övre tiondelen av alla fonder gav ett genomsnitt på +41,3 procent under de föregående 12 månaderna, medan de sämst presterande fonderna sjönk i genomsnitt -14,0 procent. Detta skapade en spridning motsvarande 55,3 procent mellan de bästa och de sämsta, den lägsta differensen sedan 2005 och mindre än hälften av de 116 procent spridning som observerades under 2009. HFRI Fund Weighted Composite Index, HFRs ledande riktmärke för performanceutvärdering av den globala hedgefondsektorn, steg +9,4 procent under 12 månader fram till Q1 2011.

En analys av avgiftsstrukturen inom industrin illustrerar en intressant trend mellan de fasta- och performancebaserade avgifterna. Medan genomsnittet av de fasta förvaltningsavgifterna har legat relativt konstant på 1,58 procent, visar färska uppgifter en vändning av denna trend där de fasta avgifterna på de fonder som lanserades i de fyra senaste kvartalen i genomsnitt låg på 1,67 procent. Den genomsnittliga performanceavgifterna minskade för sjätte kvartalet i rad till 18,85 procent i Q1 2011, en minskning med närmare en halv procent sedan Q1 2008. Data från fonder som lanserats under de senaste 12 månaderna tyder på en fortsättning av denna trend, där dessa debiterade en genomsnittlig prestationsbaserad avgift på 17,2 procent.

“De senaste milstolparna vad gäller tillväxten inom hedgefondsektorn har uppnåtts som en följd av kraftfulla trender inom strategier, tjänsteleverantörer och strukturer, som fortsätter att locka investerare “, säger Kenneth J Heinz, VD för HFR. “När industrin fortsätter att tilltala en bredare krets av globala investerare, lanserar fler fonder för att passa specialiserade investerares krav, preferenser, risktolerans och avkastningsförväntningar.”

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.