- Advertisement -
- Advertisement -

Hedgefonder behöver kapital på 250 miljoner USD för att betala räkningarna

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – En nyligen publicerad rapport från Citi Prime Finance har undersökt omkostnaderna för att driva en hedgefond, för att skapa ett riktmärke för hedgefondansvariga, likväl som för investerare som vill utvärdera hur fondförvaltare sköter sina förvaltningsorganisationer. Slutsatsen i rapporten, 2012 Hedge Fund Business Expense Survey, är att det behövs minst 250 mUSD i tillgångar under förvaltning för en hedgefond för att vara självförsörjande på enbart förvaltningsavgiften.

De största hedgefondfirmorna drar på sig avsevärda ytterligare kostnader på grund av komplexitet och storlek, enligt den första globala undersökningen av kostnaderna för att etablera och sköta en hedgefondförvaltning, skriver Hedgeweek. I Sverige och självfallet hela den nordiska regionen, är hedgefonder som förvaltar 250 miljoner USD (motsvarande ca 1,7 miljarder SEK) undantag. Den stora majoriteten av förvaltare i sannolikt väsentligt under USD 100 miljoner-gränsen (ca 660 miljoner SEK).

Så vitt vi känner till har det inte gjorts någon studie specifikt på den nordiska hedgefondindustrin. Studien samlade in data från hedgefonder baserade i Nordamerika, Europa och Asien och fann att hedgefondförvaltarnas totala kostnader för supportpersonal och tredjepartskostnader uppgick till 14,1 miljarder USD under 2012.

Det representerar motsvarigheten till 65 baspunkter av totala tillgångarna inom industrin. Dessa kostnader inkluderar marknadsföring, investerarrelationer, risk och compliance, administration, teknologi och företagsledning, men inkluderar inte kostnader för kompensation till personal inom kapitalförvaltningen. Citi Prime Finance undersökte mer än 80 hedgefonder, som representerar 186 miljarder USD i kapital under förvaltning, motsvarande 8,5% av industrins totala tillgångar.

To read this article in English, please click here: Hedge Funds need 250 MUSD to pay their bills

Bild: (c) shutterstock—Arsgera

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

RFP: Search for “Limited Loss” Strategies

Stockholm (HedgeNordic) – A German corporate investor is seeking to invest in at least one “limited loss” strategy, with a minimum allocation of €100...

Indecap and PriorNilsson to Unite Forces

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish fund manager Indecap has announced the acquisition of fund boutique PriorNilsson Fonder, marking the beginning of a strategic collaboration set...

Benchmark-Plus High-Yield Investing at LD Pensions

Stockholm (HedgeNordic) – Danish pension fund LD Pensions manages two separate pension funds, each with different investment horizons. While the allocation across equities, investment-grade...

Small-cap Equities: Entering a Sweet Spot?

By Krzysztof Janiga, CFA, Senior Equity ETF Strategist at SPDR: As valuation levels in large caps became extreme, the market rally began to broaden...

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -