Hedgefonder behöver kapital på 250 miljoner USD för att betala räkningarna

Stockholm (HedgeFonder.nu) – En nyligen publicerad rapport från Citi Prime Finance har undersökt omkostnaderna för att driva en hedgefond, för att skapa ett riktmärke för hedgefondansvariga, likväl som för investerare som vill utvärdera hur fondförvaltare sköter sina förvaltningsorganisationer. Slutsatsen i rapporten, 2012 Hedge Fund Business Expense Survey, är att det behövs minst 250 mUSD i tillgångar under förvaltning för en hedgefond för att vara självförsörjande på enbart förvaltningsavgiften.

De största hedgefondfirmorna drar på sig avsevärda ytterligare kostnader på grund av komplexitet och storlek, enligt den första globala undersökningen av kostnaderna för att etablera och sköta en hedgefondförvaltning, skriver Hedgeweek. I Sverige och självfallet hela den nordiska regionen, är hedgefonder som förvaltar 250 miljoner USD (motsvarande ca 1,7 miljarder SEK) undantag. Den stora majoriteten av förvaltare i sannolikt väsentligt under USD 100 miljoner-gränsen (ca 660 miljoner SEK).

Så vitt vi känner till har det inte gjorts någon studie specifikt på den nordiska hedgefondindustrin. Studien samlade in data från hedgefonder baserade i Nordamerika, Europa och Asien och fann att hedgefondförvaltarnas totala kostnader för supportpersonal och tredjepartskostnader uppgick till 14,1 miljarder USD under 2012.

Det representerar motsvarigheten till 65 baspunkter av totala tillgångarna inom industrin. Dessa kostnader inkluderar marknadsföring, investerarrelationer, risk och compliance, administration, teknologi och företagsledning, men inkluderar inte kostnader för kompensation till personal inom kapitalförvaltningen. Citi Prime Finance undersökte mer än 80 hedgefonder, som representerar 186 miljarder USD i kapital under förvaltning, motsvarande 8,5% av industrins totala tillgångar.

To read this article in English, please click here: Hedge Funds need 250 MUSD to pay their bills

Bild: (c) shutterstock—Arsgera

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.