Deutsche Bank: Hedgefonders kapital kommer att öka med 11% under 2013

London (HedgeFonder.nu) – Enligt Deutsche Banks elfte årliga Alternative Investor Survey tror investerare att hedgefonders kapital kommer att öka med 11% under 2013 och därmed nå 2,5 biljoner USD i slutet på året.

Undesökningen är en av de äldsta och största i sitt slag där över 300 investerare med 1,2 biljoner USD i kapital medverkar, vilket representerar mer än hälften av hela hedgefondmarknaden, räknat på kapital under förvaltning.

Barry Bausano, global chef för Prime Finance på Deutsche Bank, påpekade i ett uttalande att hedgefondindustrin är i ständig utveckling där investerarnas förväntningar och förvaltarnas avkastning går åt samma håll.

Anita Nemes, global chef för Capital Introduction på Deutsche Bank sade att investerare söker alltmer stadigt och jämn avkastning då de balanserar portföljer enligt en risknivå snarare än tillgångsslagsstrategi. Förvaltare med toppavkastning fortsätter att dominera, men förutom avkastning, att anpassa sina intressen med investerarnas är också avgörande för att vinna uppmärksamhet från en allt mer institutionell investerarbas.

Enligt undersökningen anser två tredjedelar av investerarna i undersökningen att hedgefonder har presterat som förväntat eller bättre under 2012. För 2013 har 65% av investerare och 79% av institutionella investerare, målsättningen att få mellan 5% och 10 % avkastning från hedgefonder.

Nästan 80% av investerarna betalar en management-avgift på 1.5-2% och tre fjärdedelar betalar 17.5-20% för överavkastning. Endast 29% av investerarna som förhandlar om avgifter lyckas mer än hälften av gångerna att få ner priset.

Institutionella investerare dominerar alltmer investeringar i hedgefonder. Medan 57% av privatbankerna reducerade allokeringen till hedgefonder, ökade 70% av pensionsfonderna sina allokeringar. Nästan hälften av pensionsfonderna förväntar sig öka allokeringen med 100 miljoner USD eller mer under 2013.

Fond-i-hedgefonders frånfälle har överdrivits då deras föränderliga affärsmodeller fortsätter att attrahera institutionellt kapital. Samtidigt som 29% svarade att över hälften av allokeringarna under 2012 var för skräddarsydda portföljer,säger 58% att den största fördelen med allokering till fond-i-fonder är tillgången till nischförvaltare, såsom mindre och nyare fonder.

Över hälften av investerarna i undersökningen förvaltar och/eller fungerar som rådgivare till över 1 miljard USD i hedgefondskapital och 10% med över 10 miljarder USD.

Bild: (c) shutterstock—pressureUA

Share.

About Author

Pirkko Juntunen startade sin karriär för 15 år sen då hon började som journalist på Institutional Investors nyhetsbrevsavdelning, med fokus på institutionell kapitalförvaltning. Efter mer än två år rekryterades hon av Financial News för att öka deras internationella nyhetsbevakning om kapitalförvaltning. Hon var även del av det team som startade eFinancialNews.com, en daglig web-baserad tidning som nu ägs av Dow Jones. I july 2004 började Pirkko som produkt-specialist på Fidelity, en amerikansk kapitalförvaltare där hon hade ett nära samarbete med fondsförvaltare som ansvarade för pan-Europeiska, globala och tillväxtmarknadsfokuserade aktiefonder. Sedan 2006 har Pirkko arbetat som filansare, med specialisering på institutionella investerare och med fokus på både traditionella portföljer och hedgefonder. Förutom journalistik arbetar Pirkko även med kommunikation och events inom pensions- och kapitalförvaltningsinduststrin. Pirkko läste internationell journalistik på City University i London och har en examen från Uppsala Universitet. Hon har dubbla medborgarskap i Sverige och Finland och är baserad i London. Sedan April 2012 frilansar Pirkko som journalist på HedgeFonder.nu.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.