- Advertisement -

Anders Borg ─ tag

Latest articles

Borg: Räkna med 2-3 svaga kvartal

STOCKHOLM (Direkt) Man får räkna med att det blir 2-3 svaga kvartal för svensk ekonomi, men något riktigt allvarligt krisläge är det inte och...

Borg: Ju tidigare Spanien söker stöd desto bättre

STOCKHOLM (Direkt) Ju tidigare Spanien ansöker om nödhjälp från EU desto bättre,eftersom den långsamma processen bygger upp en väldig osäkerhet i världsekonomin. Det sade finansminister...

EU-Komissionen föreslår europeisk banktillysn

BRYSSEL (Direkt) EU-kommissionen lade på onsdagen fram ett förslag som gör Europeiska centralbanken till en europeisk banktillsynsmyndighet i en bankunion. Förslaget följer utkasten som tidigare har...

Borg: Eurokrisen ej över

STOCKHOLM (Direkt) Eurokrisen är inte över än, det kan mycket väl bli än värre innan det blir bättre, och man ska inte utesluta att...

Reinfeldt: Absolut för tidigt att blåsa faran över

STOCKHOLM (Direkt) Statsminister Fredrik Reinfeldt anser att det är alldeles för tidigt att blåsa faran över för svensk ekonomi i och med valresultatet i...

Borg: Krävs extra stora säkerhetsmarginaler

STOCKHOLM (Direkt) Finanspolitiska rådet anser att finanspolitiken kunde ha varit något mer expansiv i budgetpropositionen för 2012 och ställer sig också frågande till att...

Borg: Blocköverskridande skatteuppgörelse ej realistik

STOCKHOLM (Direkt) Regeringen får många propåer om en ny blocköverskridande skattereform, men det är inte realistiskt med tanke på de åsiktsskillnader som finns mellan...

Borg: “Aprilväder” i ekonomi

STOCKHOLM (Direkt) Det är ett fortsatt osäkert läge i ekonomin, lite grand som ett "aprilväder", som slår från tydliga tecken på stabilisering till bakslag....

Grekiskt skuldbyte positivt för Europas stabilitet

STOCKHOLM (Direkt) Det grekiska skuldbytet är bra för stabiliteten i Europa. Tillsammans med ECB-åtgärderna och finanspolitiska åtgärder så bidrar det till att minska stressnivån...

Finansministrar enas ökade IMF-resurser 150 MDR EUR

STOCKHOLM (Direkt) EMU:s finansministrar har enats osm att öka Internationella Valutafondens, IMF:s, resurser genom att låna fonden sammanlagt 150 miljarder euro. Det framgår av ett...

RÄNTOR NED, REGERINGEN RÄKNAR MED RB-SÄNKNING

STOCKHOLM (Direkt) Svenska statspappersräntor öppnar tisdagens handel på 2-3 punkter lägre nivåer än på måndagen. Kronan handlas något starkare mot euron än på måndagen,...

Popular Posts