- Advertisement -
- Advertisement -

Borg: “Aprilväder” i ekonomi

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Det är ett fortsatt osäkert läge i ekonomin, lite grand som ett “aprilväder”, som slår från tydliga tecken på stabilisering till bakslag. Utvecklingen i euroområdet är nyckelfrågan.

Det sade finansminister Anders Borg vid en pressträff på måndagen.

Han sade att vi å ena sidan ser en stabilisering, å andra sidan fortsatt
osäkerhet.

Anders Borg betonade att det är viktigt att Sverige har goda säkerhetsmarginaler om problemen i euroområdet skulle tillta, men att om tecknen tilltar för att vi har “en vår på väg” så kommer höstens budgetarbete riktas in mot åtgärder för minskad ungdomsarbetslöshet, infrastruktursatsningar och satsningar på välfärden.

Han konstaterade att vår del av Europa, Nordeuropa, står starkare, vilket talar för ökad efterfrågan på svensk export.

Han sade att veckans IMF-möte kommer att domineras av problemen i Spanien, Italien och Grekland, men att katastrofscenariot är undanröjt.

Anders Borg sade vid pressträffen att de flesta ekonomiska indikatorer pekar mot att regeringen kommer att klara överskottsmålet.

Han sade att det finns en Akilleshäl i svensk ekonomi när det gäller
arbetsmarknaden, med höga trösklar att ta sig in, vilket drabbar svaga grupper, som exempelvis unga och utrikes födda.

Finansministern sade att regeringen vill stärka drivkrafterna och sänka
trösklarna, men även se över subventionerade anställningar, utbildningsinsatser och ett system för korttidsarbete – inför nästa kris och påminde om trepartsamtalen för en bättre fungerande arbetsmarknad.

På en fråga om han kan tänka sig att låna till reformer svarade Anders Borg att vi har ett relativt lågt resursutnyttjande, och att det inte blir någon rekordåterhämtning under 2012 och 2013, “då tycker jag inte att balanskravet ska sättas högst.”

Han sade att Sverige har större förutsättningar än andra länder att snabbt ta oss ur nedgången, eftersom vi inte behöver göra stora nedskärningar eller höja skatter, men om nedgången fördjupas då måste regeringen kanske vidta åtgärder för att motverka nedgången.

Ett femte jobbskatteavdrag står inte på agendan för hösten, med tanke på det begränsade reformutrymmet, sade han, och tillade att sänkt bolagsskatt i så fall ligger före.

Bild: (C)igor—Fotolia.com

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

Will Equities Bottom Out Like in 1974?

Stockholm (HedgeNordic) – Growing signs that price pressures are easing suggest inflation may have peaked, which has some market participants wondering whether equity markets...

The Spectacular Unspectacular 20th Anniversary

Stockholm (HedgeNordic) – Reaching the 20th anniversary in the often short-lived and fast-paced hedge fund world is quite an achievement. In fact, some activity...

Head of Research Havnen Leaves CARN

Stockholm (HedgeNordic) – Harald Havnen is leaving CARN Capital and his role as Head of Research to join Norway’s largest pension fund advisor Gabler...

Strand to Launch the “Essential”

Stockholm (HedgeNordic) – Former hedge fund manager Eric Strand is launching the fourth fund under his own fund boutique AuAg Fonder after receiving approval...

Back to the Old Home

Stockholm (HedgeNordic) – Carnegie’s previously announced acquisition of Carnegie Fonder has been completed. The acquisition completed under the umbrella of the newly formed Carnegie...

Round Table: ETFs & Asset Management

Stockholm (HedgeNordic) – At a round table discussion that took place in Stockholm on October 17, asset managers and ETF providers discussed and answered...