Borg: “Aprilväder” i ekonomi

STOCKHOLM (Direkt) Det är ett fortsatt osäkert läge i ekonomin, lite grand som ett “aprilväder”, som slår från tydliga tecken på stabilisering till bakslag. Utvecklingen i euroområdet är nyckelfrågan.

Det sade finansminister Anders Borg vid en pressträff på måndagen.

Han sade att vi å ena sidan ser en stabilisering, å andra sidan fortsatt
osäkerhet.

Anders Borg betonade att det är viktigt att Sverige har goda säkerhetsmarginaler om problemen i euroområdet skulle tillta, men att om tecknen tilltar för att vi har “en vår på väg” så kommer höstens budgetarbete riktas in mot åtgärder för minskad ungdomsarbetslöshet, infrastruktursatsningar och satsningar på välfärden.

Han konstaterade att vår del av Europa, Nordeuropa, står starkare, vilket talar för ökad efterfrågan på svensk export.

Han sade att veckans IMF-möte kommer att domineras av problemen i Spanien, Italien och Grekland, men att katastrofscenariot är undanröjt.

Anders Borg sade vid pressträffen att de flesta ekonomiska indikatorer pekar mot att regeringen kommer att klara överskottsmålet.

Han sade att det finns en Akilleshäl i svensk ekonomi när det gäller
arbetsmarknaden, med höga trösklar att ta sig in, vilket drabbar svaga grupper, som exempelvis unga och utrikes födda.

Finansministern sade att regeringen vill stärka drivkrafterna och sänka
trösklarna, men även se över subventionerade anställningar, utbildningsinsatser och ett system för korttidsarbete – inför nästa kris och påminde om trepartsamtalen för en bättre fungerande arbetsmarknad.

På en fråga om han kan tänka sig att låna till reformer svarade Anders Borg att vi har ett relativt lågt resursutnyttjande, och att det inte blir någon rekordåterhämtning under 2012 och 2013, “då tycker jag inte att balanskravet ska sättas högst.”

Han sade att Sverige har större förutsättningar än andra länder att snabbt ta oss ur nedgången, eftersom vi inte behöver göra stora nedskärningar eller höja skatter, men om nedgången fördjupas då måste regeringen kanske vidta åtgärder för att motverka nedgången.

Ett femte jobbskatteavdrag står inte på agendan för hösten, med tanke på det begränsade reformutrymmet, sade han, och tillade att sänkt bolagsskatt i så fall ligger före.

Bild: (C)igor—Fotolia.com

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.