- Advertisement -
- Advertisement -

Grekiskt skuldbyte positivt för Europas stabilitet

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Det grekiska skuldbytet är bra för stabiliteten i Europa. Tillsammans med ECB-åtgärderna och finanspolitiska åtgärder så bidrar det till att minska stressnivån i Europa.

Det sade finansminister Anders Borg till journalister på fredagen.

“Faran för det europeiska systemet har minskat, det är en förskjutning i rätt riktning”, sade han.

Vad gäller konsekvenserna för obligationsinnehavarna sade han att de borde ha marknadsvärderat dessa tillgångar redan tidigare, och nu får de vara beredda att ta förluster.

Anders Borg sade att det återstår att se om Grekland kommer att behöva ett
tredje stödpaket. Om de liksom andra länder kan genomföra tillväxtfrämjande åtgärder så ser läget bättre ut, men om de inte lyckas efterleva sina reformåtaganden så kommer problemen att kvarstå.

Han sade att euroområdet i och med det grekiska avtalet nu vunnit tid, och att “tid är essentiellt för att hantera den här typen av kriser”.

“Vi har skapat tid för att bygga en bro till säkrare land”, sade finansministern.

Men detta bygger på att Grekland verkligen lever upp till sina åtaganden, och därför kommer det framöver att behövas en mycket noggrann utvärdering av utvecklingen i Grekland.

Vad gäller Spanien sade han att det är positivt att regeringen uttryckt en vilja att efterleva sina åtaganden, men att det återstår att se om de klarar av det. Samtidigt har det varit en betydande nedgång i italienska och spanska räntor till mer rimliga nivåer, och förhoppningsvis kan de spanska åtgärderna bidra till att denna förbättring kvarstår.

Vad gäller eventuella åsiktsskillnader med Riksbankschef Stefan Ingves vad
gäller bankerna sade han att de i grund och botten har en likartat hållning. De skärpta kapitalkraven har minskat riskerna och då är det viktigt att avkastningskraven justeras ned. Anders Borg ser det som anmärkningsvärt att bankerna mer ser till de egna vinsterna än till samhällets intresse av stabilitet.

“Bankerna har en hög finansiell styrka och då tycker jag det är rimligt att man sätter press på bankerna att få ned bolånemarginalerna”, sade Anders Borg.

Han upprepade även sin kritik mot en skatt på finansiella transaktioner och att det vore negativt för Europa om man inför en skatt som långsiktigt sänker tillväxtförutsättningarna.

Han ville inte kommentera fredagens datautfall för industriproduktion och order i detalj, utan konstaterade endast att totalt sett så har det varit en rejäl inbromsning i svensk ekonomi mellan 2011 och 2012, men att riskbilden generellt
sett samtidigt har förskjutits i positiv riktning. Regering kommer senare att återkomma med uppdaterade prognoser.

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

The Spectacular Unspectacular 20th Anniversary

Stockholm (HedgeNordic) – Reaching the 20th anniversary in the often short-lived and fast-paced hedge fund world is quite an achievement. In fact, some activity...

Head of Research Havnen Leaves CARN

Stockholm (HedgeNordic) – Harald Havnen is leaving CARN Capital and his role as Head of Research to join Norway’s largest pension fund advisor Gabler...

Strand to Launch the “Essential”

Stockholm (HedgeNordic) – Former hedge fund manager Eric Strand is launching the fourth fund under his own fund boutique AuAg Fonder after receiving approval...

Back to the Old Home

Stockholm (HedgeNordic) – Carnegie’s previously announced acquisition of Carnegie Fonder has been completed. The acquisition completed under the umbrella of the newly formed Carnegie...

Round Table: ETFs & Asset Management

Stockholm (HedgeNordic) – At a round table discussion that took place in Stockholm on October 17, asset managers and ETF providers discussed and answered...

Nordic Managers Win EuroHedge Nominations

Stockholm (HedgeNordic) – With Intelligence has released the first round of nominations for the EuroHedge Awards 2022, with the list featuring seven Nordic hedge...