Borg: Krävs extra stora säkerhetsmarginaler

spot_img

STOCKHOLM (Direkt) Finanspolitiska rådet anser att finanspolitiken kunde ha varit något mer expansiv i budgetpropositionen för 2012 och ställer sig också frågande till att regeringen hänvisat till den makroekonomiska osäkerheten som argument för större säkerhetsmarginaler i finanspolitiken.

Det osäkra läget i Europa talar dock för behovet av extra stora
säkerhetsmarginaler och tack vare goda säkerhetsmarginaler har regeringen värnat förtroendet för statsfinanserna och samtidigt sett till att det finns utrymme att agera vid en eventuell förvärrad kris.

Det säger finansminister Anders Borg i en kommentar till Finanspolitiska rådets rapport, enligt ett pressmeddelande.

“I normalfallet behövs inte extra säkerhetsmarginaler utöver det som föreskrivs av det finanspolitiska ramverket. Men det vi har upplevt den senaste tiden kan inte rimligen beskrivas som ett normalt läge. Europa har balanserat på en knivsegg och osäkerheten är fortsatt stor”, säger han.

Han säger vidare att under sommaren 2011 försämrades utsikterna för svensk ekonomi markant, vilket gjorde att finansdepartementet reviderade ner prognosen för offentliga sektorns finansiella sparande med 65 miljarder kronor mellan vårpropositionen 2011 och budgetpropositionen för 2012.

“Om man tar ansvar för de offentliga finanserna kan man inte bortse från en sådan utveckling… Tack vare goda säkerhetsmarginaler har vi värnat förtroendet för de offentliga finanserna och samtidigt säkrat handlingsutrymme för kraftiga stimulansåtgärder om vi återigen skulle uppleva efterfrågefall av samma storleksordning som 2009”, säger Anders Borg.

Finanspolitiska rådet hävdar vidare att sänkningen av restaurangmomsen en ineffektiv åtgärd för att öka den varaktiga sysselsättningen, med hänvisning till internationella studier som tyder på att momssänkningar får ett begränsat genomslag på priserna.

Här replikerar Anders Borg att finansdepartementet bedömer att
restaurangpriserna i dag är cirka 4 procent lägre än de skulle ha varit utan momssänkningen. Det motsvarar en dryg tredjedel av den totala momssänkningen och tre fjärdedelar av den förväntade effekt för 2012 som regeringen räknade med i budgeten. Dessutom har försäljningen i branschen ökat.

“Vår sammantagna bedömning är därför att restaurangmomssänkningen hittills har haft positiv inverkan och förbättrat förutsättningarna att minska ungdomsarbetslösheten, säger finansminister Anders Borg.

Bild: (C) shutterstock—sellingpix

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Most Popular Today

Most Popular This Week

- Advertisement - spot_img

Latest Articles

Danske Lost the Eliksir

Stockholm (HedgeNordic) – Danske Bank’s Finnish fund management arm announced the decision to terminate three alternative investment funds, including the Eliksir fund of hedge...

Global Assets Dynamic Set in Motion

Stockholm (HedgeNordic) – Norwegian boutique investment firm Global Assets has launched Global Assets Dynamic, a quantitatively-managed equity fund that mitigates portfolio downside risk using...

Team Ress Grows with Junior PM

Stockholm (HedgeNordic) – The Stockholm-based portfolio management team picking and buying U.S. life insurance policies for Ress Capital’s alternative investment fund, Ress Life Investments,...

Down, But Not Out

Stockholm (HedgeNordic) – After years of muted performance, many discretionary and systematic macro strategies have enjoyed a breakout year so far in 2022. Other...

RAM Launches Long-Only Vehicle

Stockholm (HedgeNordic) – A new trend evident in the hedge fund industry is that of established hedge fund managers offering new “best ideas” or...

The Merge: Changing Airplane Engine Mid-Flight

Stockholm (HedgeNordic) – Last week, Ethereum, the world’s second-largest blockchain, completed “the merge,” a software update designed to significantly reduce the intensive energy consumption...