- Advertisement -
- Advertisement -

Greklandsspöket är tillbaka!

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – I förra veckans nyhetsbrev skrev jag att osäkerheten var stor bland investerarna. Men i takt med att tiden går håller det ovissa makroläget kombinerat med politisk osäkerhet på att ta ett större grepp om marknadsaktörernas agerande. Det har gjort att placerarna fortsatte i veckan att sälja aktier och fly till räntepapper och andra säkrare hamnar såsom den amerikanska dollarn.

Europa är som vanligt kärnan till bekymren för närvarande och det grekiska valet som resulterat i att det inte finns några självklara alternativ till en regeringsbildning har svåranalyserat läget för placerarna. Senast igår kom det besked om att man har förlorat hoppet om att bilda en samlingsregering med Demokratiska vänstern som ett sista alternativ. Grekland går med all säkerhet mot ett omval som en del bedömare tror kommer att ge ett ännu sämre resultat än första valet.

Trots allt elände i Europa finns det dock fortfarande vissa ljuspunkter, även om man inte kan ha alltför stora förhoppningar på hur länge dessa ljuspunkter består. Jag tänker då främst på Tyskland som trots allt verkar för närvarande må bra även om det har börjat krypa in lite ”avvikande” siffror därifrån också.

Exporten är fortsatt stark och handelsbalansen visade ett överskott på 17,4 miljarder euro i mars, vilket är mer än väntat. Även industriproduktionen ökade med 2,8 procent och var starkare än väntat. Kanske det viktigaste måttet på landets välmående är arbetslösheten som ligger på 6,8 procent, vilket är de lägsta nivåerna på 20 år.

Men som jag nämnde är det inte helt molnfritt på den tyska himlen. Inköpschefsindex sjönk i april till 46,2 och är den lägsta nivån på nästa tre år. Inköpschefsindex är till skillnad från en del andra statistiska mått framåtblickande och i ett läge där hela världen verkar vara på väg att bromsa in ska ges en större vikt. Hur mycket den totala EMU-krisen kommer att påverka Tyskland är också en faktor som ska beaktas.   

En annan komponent som inte tar så mycket utrymme just nu men som kan bli ett riktigt problem framöver är inflationen. Nya siffror som presenterats visar att inflationen har börjat ticka uppåt. I Spanien och Tyskland är inflationen nu 2,1 procent och för Italien har den hamnat på hela 3,3 procent.  

I USA, som hittills agerat motpol till Europas svaga läge, börjar också signalerna bli tvetydiga med större inslag av svaghet. Konsumenternas förtroende försämras alltmer och indexet hamnade på -40,4 jämfört med -37,6 föregående vecka. Även handelsunderskottet blev större och ökade till 51,8 miljarder jämfört med reviderade 45,4 miljarder dollar föregående månad.

I den positiva vågskålen finns det dock en och annan statistik. Antalet nyanmälda sökande av arbetslöshetsunderstöd sjönk, dock marginellt, med 1 000 till 367 000 personer och amerikanska statens budgetöverskott för april var bättre än väntat.

Med allt fokus på Europa är det lätt att glömma Kina och Indien, där en inbromsning skulle ge betydligt större problem i förlängningen. Kinas industriproduktion ökade med 9,3 procent som trots dess storlek var den svagaste ökningen sedan maj 2009 och inte nådde upp till förväntningarna på 12,2 procent. Detaljhandelns utveckling var också svagare än prognos. Även Indiens industriproduktion i april var en riktig besvikelse, med en oväntad nedgång på 3,5 procent mot en väntad uppgång på 1,7 procent.

Marknaderna har reagerat negativ under den gångna veckan med sjunkande börskurser och råvarupriser som följd. Aktier mätt med det globala aktieindexet MSCI All Country World backade med ytterligare 2,1 procent och Stockholmsbörsen med 0,3 procent. Även nedgången på råvaror fortsatte. Råvaruindexet Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) tappade 1,7 procent i veckan.

Nedgångr för risktillgångar såsom aktier och råvaror har sänkt de redan låga räntenivåerna ytterligare. Den amerikanska 10-årsräntan gick ned 4 punkter till 1,84 procent medan den svenska 10-åringen tappade hela 19 punkter till 1,51 procent.

På valutamarknaden försvagades kronan mot såväl dollar och euro. Den amerikanska dollarn gick upp med 2,0 procent mot kronan till 6,95 kronor och euron ökade med 0,7 procent till 8,98 kronor.

Bild: (C) shutterstock—Sandra Cunningham

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Reza Rouzbehani
Reza Rouzbehani
Reza Rouzbehani, Grundare och ansvarig förvaltare (TurnPoint Asset Management) Reza har över 15 års erfarenhet av kapitalförvaltning på såväl institutionella som privata sidan och har haft olika chefsbefattningar inom branschen. Idag förvaltar han fonden TurnPoint Global Allocation, en trendföljande fond som tar sina positioner via ETF:er. www.turnpoint.se

Latest Articles

RFP: Search for “Limited Loss” Strategies

Stockholm (HedgeNordic) – A German corporate investor is seeking to invest in at least one “limited loss” strategy, with a minimum allocation of €100...

Indecap and PriorNilsson to Unite Forces

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish fund manager Indecap has announced the acquisition of fund boutique PriorNilsson Fonder, marking the beginning of a strategic collaboration set...

Benchmark-Plus High-Yield Investing at LD Pensions

Stockholm (HedgeNordic) – Danish pension fund LD Pensions manages two separate pension funds, each with different investment horizons. While the allocation across equities, investment-grade...

Small-cap Equities: Entering a Sweet Spot?

By Krzysztof Janiga, CFA, Senior Equity ETF Strategist at SPDR: As valuation levels in large caps became extreme, the market rally began to broaden...

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -