- Advertisement -
- Advertisement -

Intervju med Torgny Prior – PriorNilsson Fonder

Report: Systematic Strategies

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Med en avkastning på 25,3 procent är PriorNilssons fond Idea den fond som har högst avkastning av alla de 70 svenska hedgefonder som ingår i Nordic Hedge Index. (84 procent av fonderna har rapporterat helårssiffror). Den är också rankad näst bästa fond av alla fonder som ingår i Nordic Hedge Index som följer aktiestrategier (98 procent har rapporterat). Sedan starten 2006 har den en ackumulerad totalavkastning på 48 procent med en standardavvikelse på 21 procent. 2011 blev Idea utsedd till “Best Aggressively Managed Fund” av Money Mate.

Vi tog chansen att besöka Torgny Prior, förvaltare av PriorNilssons fond Idea, på deras kontor i centrala Stockholm för att prata lite om hans förvaltarstil. Tillsammans med PO Nilsson och Lars-Ove Wijk startade han år 2002 Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning. Företaget firade nyligen sitt 10-årsjubileum med inbjudna kunder, vänner och kontakter. De förvaltar förutom Idea även hedgefonden Yield och aktiefonden Sverige Aktiv, samt har ett flertal diskretionära uppdrag.

Hedgefonder.nu: Kan du berätta lite mer om Ideas grundläggande investeringsinriktning?

Torgny Prior (bild): Att försöka hitta bra bolag med bra balansräkningar som passar in i vår syn på ekonomin som helhet.

HedgeFonder.nu: “Äkta aktiv förvaltning” är en del av er strategi som verkar så viktig att ni har tryckt upp det på era visitkort. Vad exakt menar ni med det?

Torgny Prior: Vi följer inget index utan investerar i bolag på deras egna meriter. Vi kan helt och hållet välja de aktier vi själva tror på och stundtals också välja bort exempelvis Ericsson och Nordea helt ur fonden oavsett hur tungt de väger i index. När jag tror att en aktie kommer att gå ner väntar jag inte på den stora nedgången utan säljer radikalt av ganska omgående. Jag väntar inte på att det ska studsa upp igen eller förbättras. När det känns som att något kommer att gå bra kan jag köpa 10 procent direkt och inte ligga och köpa lite varje dag. Det tror jag skiljer sig mot hur många andra jobbar.

HedgeFonder.nu: Hur kommer du fram till dina investeringsidéer?

Torgny Prior: Vi lyssnar på en hel del företagsledare och läser mycket rapporter. Vi har inga hemliga modeller utan idéerna är till stor del grundade på en mångårig erfarenhet och fundamentala analyser. Jag och min förvaltarkollega PO sitter mittemot varandra och vi pratar aktier hela dagarna. Där föds nog många av idéerna, vi bollar ju väldigt mycket med varandra.

HedgeFonder.nu: Du verkar vara en stor förespråkare för företag som betalar ut utdelning och har hög direktavkastning. Vad är det som är så lockande med utdelande företag?

Torgny Prior: Utdelande företag är mer lockande då man slipper nyemissioner och de har färdiga affärsmodeller som är lönsamma. När det är sämre tider går sådana företag oftast bättre. Då får man ut pengar från företagen istället för att hoppas på en kursuppgång.

HedgeFonder.nu: Hur fattar du beslut om när det är dags att gå in i ett bolag, till vilket pris och med hur många procent av tillgångarna?

Torgny Prior: En avgörande faktor för att gå in i ett bolag är när vi tycker att bolaget är lågt värderat, både relativt och absolut. En typisk position är mellan 5 och 10 procent av fondens värde. Vi investerar sällan över 15 procent i ett bolag, men vi får lov att investera upp till 30 procent.

HedgeFonder.nu: Vilka är de typiska avgörande faktorerna när ni ska sälja aktier och avsluta en position? Är processen för att stänga en vinst- och förlustposition densamma?

Torgny Prior: Avgörande faktorer är att vi antingen har ändrat uppfattning om bolaget eller att bolaget har nått vår målkurs. Ja, vår process för att stänga vinst- och förlustpositioner är nog ganska lika varandra.

HedgeFonder.nu: Idea är en hedgefond med hög nettoexponering mot aktier, med en lång/kort strategi. Kan du förklara under vilka omständigheter du blankar, hur ofta och hur utfallet i blankningen varit genom åren?

Torgny Prior: Jag blankar inte så ofta. När vi väl gör det är det bara stora likvida aktier som vi tycker är väldigt övervärderade. Ett annat exempel är när vi tycker att vi ser en omotiverad rörelse i samband med års- eller kvartalsslut. Då kan vi köpa igen aktien efter periodens slut.

HedgeFonder.nu: På vilket sätt använder du andra instrument än aktier för handel? Vilka och under vilka omständigheter?

Torgny Prior: Det finns tillfällen när vi snabbt vill ändra exponeringen och då använder vi oss av terminer och indexhandlade fonder. Vi ligger sällan och handlar i dem utan använder dem under korta perioder för att underlätta snabba förändringar. Ett annat sätt kan vara att ställa köpoptioner mot stabila och lågvolatila aktier för att öka avkastningen.

HedgeFonder.nu: Ditt track record de senaste fem åren, sedan 2008, har varit en ganska vild resa. Varje år har avkastningen ändrats över 25 procent, vissa år upp och vissa ner. Är detta målet med fonden och något du känner dig bekväm med?

Torgny Prior: Ja, egentligen är vi bekväma med det, men det är klart att fonden som helhet ska gå upp mer än ner. Målet är ju en hög avkastning på lång sikt. Fem av sju år har fonden haft en positiv avkastning.

HedgeFonder.nu: Kan du berätta mer om din riskhantering och risktolerans i fonden? Kanske genom att berätta vad du definierar som ”risk”?

Torgny Prior: Bra eller dålig aktiemarknad får man leva med. Risker som jag inte vill ta är hög finansiell risk i bolagen eller att investera i företag som har verksamheter som vi inte är insatta i. Exempelvis investerar vi sällan i rederier, oljeprospektering, svåranalyserade teknikbolag eller bioteknik.

HedgeFonder.nu: Hur ser Ideas sammansättning ut idag? Hur ser nettoexponeringen ut och vilka aktier eller sektorer är just nu favoriter?

Torgny Prior: Fonden är i dagsläget 100 procent lång, dvs fullinvesterad. Verkstadsindustrin är den klart största sektorn. De aktier som just nu är favoriter är Volvo, Sandvik, Atlas Copco, Fortum, Skanska och BMW.

HedgeFonder.nu: Kan du dela med dig lite av din marknadsvisdom med oss?

Torgny Prior: ”This time is different” – the four most dangerous words in investing.

 

 

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Kamran Ghalitschi
Kamran Ghalitschi
Kamran has been working in the financial industry since 1994 and has specialized on client relations and marketing. Having worked with retail clients in asset management and brokerage the first ten years of his career for major European banks, he joined a CTA / Managed Futures fund with 1,5 Billion USD under management where he was responsible for sales, client relations and operations in the BeNeLux and Nordic countries. Kamran joined a multi-family office managing their own fund of hedgefunds with 400 million USD AuM in 2009. Kamran has worked and lived in Vienna, Frankfurt, Amsterdam and Stockholm. Born in 1974, Kamran today again lives in Vienna, Austria.

Latest Articles

The Value of Short Selling for Symmetry

Stockholm (HedgeNordic) – Stock-picking hedge fund Symmetry Invest has achieved a net-of-fees annualized return of 18 percent since its inception just over 11 years...

Month in Review – June 2024

Stockholm (HedgeNordic) – Despite June marking the end of a long streak of consecutive positive months, the Nordic hedge fund industry still achieved its...

New Equity Managers Join Borea to Bolster Fund Offerings

Stockholm (HedgeNordic) – Following the acquisition of a majority stake by Frendegruppen – a consortium of Norwegian independent banks, Borea Asset Management is strengthening...

Obligo Raises Final €75 Million for PE Fund

Stockholm (HedgeNordic) – Obigo Investment Management has announced the final close of its infrastructure-oriented private equity fund, Obligo Nordic Climate Impact Fund (ONCIF), raising...

RFP: Irish Investor in Search of Tail Risk Mitigation

Stockholm (HedgeNordic) – An Irish institutional investor seeks an overlay manager or managed options strategies to mitigate tail risk in its €2.5 billion fund-of-funds...

Cevian on Buying Spree, Discloses 5% Stake in Smith & Nephew

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish activist investor Cevian Capital has disclosed a five percent stake in UK medical device manufacturer Smith & Nephew, signaling intentions...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -